chao bac e nam nay 31 tuoi dang mang thai dc 6 thang hon . vo chong e k co dang ki giay ket hon . ma e thi lai k co nha k co nguoi than . e muon hoi neu luc sanh e muon cha dua be dung ten trong giay chung sanh de nguoi cha lm giay khai sanh cho con thi duoc k ak - Bệnh viện Hùng Vương

chao bac e nam nay 31 tuoi dang mang thai dc 6 thang hon . vo chong e k co dang ki giay ket hon . ma e thi lai k co nha k co nguoi than . e muon hoi neu luc sanh e muon cha dua be dung ten trong giay chung sanh de nguoi cha lm giay khai sanh cho con thi duoc k ak - Bệnh viện Hùng Vương

chao bac e nam nay 31 tuoi dang mang thai dc 6 thang hon . vo chong e k co dang ki giay ket hon . ma e thi lai k co nha k co nguoi than . e muon hoi neu luc sanh e muon cha dua be dung ten trong giay chung sanh de nguoi cha lm giay khai sanh cho con thi duoc k ak - Bệnh viện Hùng Vương

chao bac e nam nay 31 tuoi dang mang thai dc 6 thang hon . vo chong e k co dang ki giay ket hon . ma e thi lai k co nha k co nguoi than . e muon hoi neu luc sanh e muon cha dua be dung ten trong giay chung sanh de nguoi cha lm giay khai sanh cho con thi duoc k ak - Bệnh viện Hùng Vương

chao bac e nam nay 31 tuoi dang mang thai dc 6 thang hon . vo chong e k co dang ki giay ket hon . ma e thi lai k co nha k co nguoi than . e muon hoi neu luc sanh e muon cha dua be dung ten trong giay chung sanh de nguoi cha lm giay khai sanh cho con thi duoc k ak - Bệnh viện Hùng Vương
chao bac e nam nay 31 tuoi dang mang thai dc 6 thang hon . vo chong e k co dang ki giay ket hon . ma e thi lai k co nha k co nguoi than . e muon hoi neu luc sanh e muon cha dua be dung ten trong giay chung sanh de nguoi cha lm giay khai sanh cho con thi duoc k ak - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: chao bac e nam nay 31 tuoi dang mang thai dc 6 thang hon . vo chong e k co dang ki giay ket hon . ma e thi lai k co nha k co nguoi than . e muon hoi neu luc sanh e muon cha dua be dung ten trong giay chung sanh de nguoi cha lm giay khai sanh cho con thi duoc k ak

Trả lời:

(07-03-2024 10:50)

Chào bạn! Trong giấy chứng sinh thể hiện họ tên người sinh theo giấy tờ tuỳ thân và hoàn toàn có thể làm khai sinh cho bé tại nơi bạn tạm trú. Còn tên chồng chỉ hợp lệ trong trường hợp có giấy kết hôn.

Trân trọng

ĐD Võ Thị Ngọc Diệp

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác