Chào bác sĩ ạ ! Hiện e đang theo khám tại bệnh viện và thai được 26 tuần, e muốn hỏi là nếu e chưa đủ tuổi thì khi e sinh bé xong e có được làm giấy khai sinh cho bé không? Cảm ơn bác sĩ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ ạ ! Hiện e đang theo khám tại bệnh viện và thai được 26 tuần, e muốn hỏi là nếu e chưa đủ tuổi thì khi e sinh bé xong e có được làm giấy khai sinh cho bé không? Cảm ơn bác sĩ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ ạ ! Hiện e đang theo khám tại bệnh viện và thai được 26 tuần, e muốn hỏi là nếu e chưa đủ tuổi thì khi e sinh bé xong e có được làm giấy khai sinh cho bé không? Cảm ơn bác sĩ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ ạ ! Hiện e đang theo khám tại bệnh viện và thai được 26 tuần, e muốn hỏi là nếu e chưa đủ tuổi thì khi e sinh bé xong e có được làm giấy khai sinh cho bé không? Cảm ơn bác sĩ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ ạ ! Hiện e đang theo khám tại bệnh viện và thai được 26 tuần, e muốn hỏi là nếu e chưa đủ tuổi thì khi e sinh bé xong e có được làm giấy khai sinh cho bé không? Cảm ơn bác sĩ! - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bác sĩ ạ ! Hiện e đang theo khám tại bệnh viện và thai được 26 tuần, e muốn hỏi là nếu e chưa đủ tuổi thì khi e sinh bé xong e có được làm giấy khai sinh cho bé không? Cảm ơn bác sĩ! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bác sĩ ạ ! Hiện e đang theo khám tại bệnh viện và thai được 26 tuần, e muốn hỏi là nếu e chưa đủ tuổi thì khi e sinh bé xong e có được làm giấy khai sinh cho bé không? Cảm ơn bác sĩ!

Trả lời:

(27-03-2024 23:33)

Chào bạn! Bạn không nói rõ số tuổi chưa đủ là bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên khi vào bệnh viện sinh bạn cung cấp đúng tên mình theo CCCD thì bệnh viện sẽ cấp cho bạn giấy chứng sinh đầy đủ nhé.

Trân trọng
ĐD. Võ Thị Ngọc Diệp

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác