Chào Bác sĩ! Cho mình hỏi ở bệnh viện mình có nhận tháo thắt và nối ống dẫn trứng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào Bác sĩ! Cho mình hỏi ở bệnh viện mình có nhận tháo thắt và nối ống dẫn trứng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào Bác sĩ! Cho mình hỏi ở bệnh viện mình có nhận tháo thắt và nối ống dẫn trứng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào Bác sĩ! Cho mình hỏi ở bệnh viện mình có nhận tháo thắt và nối ống dẫn trứng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào Bác sĩ! Cho mình hỏi ở bệnh viện mình có nhận tháo thắt và nối ống dẫn trứng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Chào Bác sĩ! Cho mình hỏi ở bệnh viện mình có nhận tháo thắt và nối ống dẫn trứng không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào Bác sĩ! Cho mình hỏi ở bệnh viện mình có nhận tháo thắt và nối ống dẫn trứng không ạ?

Trả lời:

(23-02-2024 11:30)

Chào bạn! Tại Bệnh viện hùng Vương có thực hiện kỹ thuật triệt sản nam và triệt sản nữ, chưa thực hiện kỹ thuật nối ống dẫn trứng. Bạn đến lầu 3 khoa Kế hoạch hoá gia đình để được tư vấn kỹ hơn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác