Chào bác sĩ, e sinh được 9 ngày, ngày nào ngực cũng cương căng lên đau nhứt mặc dù đã có hút sữa ( 1 lần hút 30 phút) Nhung hút xong chừng 15 phút là cưong lên rất là nhứt, có ngày bị hành sốt nữa, hiện tại e muốn tiêu sữa luôn thì đang kí khám ntn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, e sinh được 9 ngày, ngày nào ngực cũng cương căng lên đau nhứt mặc dù đã có hút sữa ( 1 lần hút 30 phút) Nhung hút xong chừng 15 phút là cưong lên rất là nhứt, có ngày bị hành sốt nữa, hiện tại e muốn tiêu sữa luôn thì đang kí khám ntn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, e sinh được 9 ngày, ngày nào ngực cũng cương căng lên đau nhứt mặc dù đã có hút sữa ( 1 lần hút 30 phút) Nhung hút xong chừng 15 phút là cưong lên rất là nhứt, có ngày bị hành sốt nữa, hiện tại e muốn tiêu sữa luôn thì đang kí khám ntn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, e sinh được 9 ngày, ngày nào ngực cũng cương căng lên đau nhứt mặc dù đã có hút sữa ( 1 lần hút 30 phút) Nhung hút xong chừng 15 phút là cưong lên rất là nhứt, có ngày bị hành sốt nữa, hiện tại e muốn tiêu sữa luôn thì đang kí khám ntn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, e sinh được 9 ngày, ngày nào ngực cũng cương căng lên đau nhứt mặc dù đã có hút sữa ( 1 lần hút 30 phút) Nhung hút xong chừng 15 phút là cưong lên rất là nhứt, có ngày bị hành sốt nữa, hiện tại e muốn tiêu sữa luôn thì đang kí khám ntn ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bác sĩ, e sinh được 9 ngày, ngày nào ngực cũng cương căng lên đau nhứt mặc dù đã có hút sữa ( 1 lần hút 30 phút) Nhung hút xong chừng 15 phút là cưong lên rất là nhứt, có ngày bị hành sốt nữa, hiện tại e muốn tiêu sữa luôn thì đang kí khám ntn ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bác sĩ, e sinh được 9 ngày, ngày nào ngực cũng cương căng lên đau nhứt mặc dù đã có hút sữa ( 1 lần hút 30 phút) Nhung hút xong chừng 15 phút là cưong lên rất là nhứt, có ngày bị hành sốt nữa, hiện tại e muốn tiêu sữa luôn thì đang kí khám ntn ạ

Trả lời:

(16-01-2024 04:29)

Chào bạn. Để thực hiện việc tiêu sữa bạn đăng ký khám nhũ tại khoa Nhũ, tùy tình hình mô vú và cách cho bú mà bác sĩ sẽ hướng dẫn cai tự nhiên hay cai bằng thuốc nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác