Chào bác sĩ hiện tại e mang thai được 27 tuần, em bị tiểu đường thai kì và thiếu máu. Do công việc áp lực và vận động nhiều nếu em xin giấy nghỉ dưỡng thai có được không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ hiện tại e mang thai được 27 tuần, em bị tiểu đường thai kì và thiếu máu. Do công việc áp lực và vận động nhiều nếu em xin giấy nghỉ dưỡng thai có được không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ hiện tại e mang thai được 27 tuần, em bị tiểu đường thai kì và thiếu máu. Do công việc áp lực và vận động nhiều nếu em xin giấy nghỉ dưỡng thai có được không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ hiện tại e mang thai được 27 tuần, em bị tiểu đường thai kì và thiếu máu. Do công việc áp lực và vận động nhiều nếu em xin giấy nghỉ dưỡng thai có được không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ hiện tại e mang thai được 27 tuần, em bị tiểu đường thai kì và thiếu máu. Do công việc áp lực và vận động nhiều nếu em xin giấy nghỉ dưỡng thai có được không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bác sĩ hiện tại e mang thai được 27 tuần, em bị tiểu đường thai kì và thiếu máu. Do công việc áp lực và vận động nhiều nếu em xin giấy nghỉ dưỡng thai có được không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bác sĩ hiện tại e mang thai được 27 tuần, em bị tiểu đường thai kì và thiếu máu. Do công việc áp lực và vận động nhiều nếu em xin giấy nghỉ dưỡng thai có được không ạ.

Trả lời:

(13-04-2024 20:11)

Chào bạn! Chào em, em có thể đến khám tại bệnh viện Hùng Vương, các bác sĩ đánh giá tình trạng sức khoẻ thai kỳ của mình và tư vấn chế độ nghỉ ngơi phù hợp

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác