Chào bác sĩ, hiện tại em đang mang thai 8tuần có phá thai bằng thuốc được không ạ và chi phí không có BHYT là bao nhiêu ạ. Thẻ BHYT em ở tỉnh Bến Tre thì có được hưởng 80% không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, hiện tại em đang mang thai 8tuần có phá thai bằng thuốc được không ạ và chi phí không có BHYT là bao nhiêu ạ. Thẻ BHYT em ở tỉnh Bến Tre thì có được hưởng 80% không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, hiện tại em đang mang thai 8tuần có phá thai bằng thuốc được không ạ và chi phí không có BHYT là bao nhiêu ạ. Thẻ BHYT em ở tỉnh Bến Tre thì có được hưởng 80% không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, hiện tại em đang mang thai 8tuần có phá thai bằng thuốc được không ạ và chi phí không có BHYT là bao nhiêu ạ. Thẻ BHYT em ở tỉnh Bến Tre thì có được hưởng 80% không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, hiện tại em đang mang thai 8tuần có phá thai bằng thuốc được không ạ và chi phí không có BHYT là bao nhiêu ạ. Thẻ BHYT em ở tỉnh Bến Tre thì có được hưởng 80% không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bác sĩ, hiện tại em đang mang thai 8tuần có phá thai bằng thuốc được không ạ và chi phí không có BHYT là bao nhiêu ạ. Thẻ BHYT em ở tỉnh Bến Tre thì có được hưởng 80% không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bác sĩ, hiện tại em đang mang thai 8tuần có phá thai bằng thuốc được không ạ và chi phí không có BHYT là bao nhiêu ạ. Thẻ BHYT em ở tỉnh Bến Tre thì có được hưởng 80% không ạ

Trả lời:

(22-02-2024 13:34)

Chào em , trường hợp em tự ý bỏ thai là bhyt không chi trả , còn bác sĩ chỉ định nhập viện bỏ thai thì mới được hưởng bảo hiểm , nhập viện không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng đúng tuyến nhe , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác