Chào bác sĩ, hôm trước e có khám dc bs cho thuốc đặt nhưng vì 1 vài lý do nên e muốn hoãn việc đặt thuốc tầm 15ngày. Vậy sau 15ngày đó e bắt đầu đặt thuốc có dc k ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, hôm trước e có khám dc bs cho thuốc đặt nhưng vì 1 vài lý do nên e muốn hoãn việc đặt thuốc tầm 15ngày. Vậy sau 15ngày đó e bắt đầu đặt thuốc có dc k ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, hôm trước e có khám dc bs cho thuốc đặt nhưng vì 1 vài lý do nên e muốn hoãn việc đặt thuốc tầm 15ngày. Vậy sau 15ngày đó e bắt đầu đặt thuốc có dc k ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, hôm trước e có khám dc bs cho thuốc đặt nhưng vì 1 vài lý do nên e muốn hoãn việc đặt thuốc tầm 15ngày. Vậy sau 15ngày đó e bắt đầu đặt thuốc có dc k ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ, hôm trước e có khám dc bs cho thuốc đặt nhưng vì 1 vài lý do nên e muốn hoãn việc đặt thuốc tầm 15ngày. Vậy sau 15ngày đó e bắt đầu đặt thuốc có dc k ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bác sĩ, hôm trước e có khám dc bs cho thuốc đặt nhưng vì 1 vài lý do nên e muốn hoãn việc đặt thuốc tầm 15ngày. Vậy sau 15ngày đó e bắt đầu đặt thuốc có dc k ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bác sĩ, hôm trước e có khám dc bs cho thuốc đặt nhưng vì 1 vài lý do nên e muốn hoãn việc đặt thuốc tầm 15ngày. Vậy sau 15ngày đó e bắt đầu đặt thuốc có dc k ạ?

Trả lời:

(24-01-2024 15:05)

Chào em, hiện tại bác sĩ không rõ thuốc em quên đặt là thuốc gì và tình trạng hiện tại của em. Em sắp xếp đến bệnh viện để được tư vấn thêm nhé.

Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác