Chào bác sĩ.E đang lo lắng quá. Nhờ bác tư vấn giúp em.Ngày 30/1 là ngày em có kinh đầu tiên.Ngày 24/2 e đi chụp ct đầu ở bệnh viện y dược. E ko tiêm thuốc cản quan.Ngày 28/2 e đi siêu thì thai chưa vào tử cung.Không biết con em có ảnh hướng ko ạ.Bị lo quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ.E đang lo lắng quá. Nhờ bác tư vấn giúp em.Ngày 30/1 là ngày em có kinh đầu tiên.Ngày 24/2 e đi chụp ct đầu ở bệnh viện y dược. E ko tiêm thuốc cản quan.Ngày 28/2 e đi siêu thì thai chưa vào tử cung.Không biết con em có ảnh hướng ko ạ.Bị lo quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ.E đang lo lắng quá. Nhờ bác tư vấn giúp em.Ngày 30/1 là ngày em có kinh đầu tiên.Ngày 24/2 e đi chụp ct đầu ở bệnh viện y dược. E ko tiêm thuốc cản quan.Ngày 28/2 e đi siêu thì thai chưa vào tử cung.Không biết con em có ảnh hướng ko ạ.Bị lo quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ.E đang lo lắng quá. Nhờ bác tư vấn giúp em.Ngày 30/1 là ngày em có kinh đầu tiên.Ngày 24/2 e đi chụp ct đầu ở bệnh viện y dược. E ko tiêm thuốc cản quan.Ngày 28/2 e đi siêu thì thai chưa vào tử cung.Không biết con em có ảnh hướng ko ạ.Bị lo quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ.E đang lo lắng quá. Nhờ bác tư vấn giúp em.Ngày 30/1 là ngày em có kinh đầu tiên.Ngày 24/2 e đi chụp ct đầu ở bệnh viện y dược. E ko tiêm thuốc cản quan.Ngày 28/2 e đi siêu thì thai chưa vào tử cung.Không biết con em có ảnh hướng ko ạ.Bị lo quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bác sĩ.E đang lo lắng quá. Nhờ bác tư vấn giúp em.Ngày 30/1 là ngày em có kinh đầu tiên.Ngày 24/2 e đi chụp ct đầu ở bệnh viện y dược. E ko tiêm thuốc cản quan.Ngày 28/2 e đi siêu thì thai chưa vào tử cung.Không biết con em có ảnh hướng ko ạ.Bị lo quá ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bác sĩ.E đang lo lắng quá. Nhờ bác tư vấn giúp em.Ngày 30/1 là ngày em có kinh đầu tiên.Ngày 24/2 e đi chụp ct đầu ở bệnh viện y dược. E ko tiêm thuốc cản quan.Ngày 28/2 e đi siêu thì thai chưa vào tử cung.Không biết con em có ảnh hướng ko ạ.Bị lo quá ạ

Trả lời:

(03-03-2024 11:41)

Chào em! Em không chụp CT vùng bụng chậu nên ít bị ăn tia, em nên đi khám theo hẹn để kiếm tra sự phát triển của thai.

Trân trọng

BS Nguyễn Thị Hồng Nhung

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác