Chào bác sĩ,Em năm nay 24t, có người yêu lần đầu. Em có quan hệ lần cuối với người yêu vào đầu tháng 9, có dùng bao cao su loại Okamoto. Hôm sau vẫn có kinh nguyệt. Tháng 10 em thử que 1 vạch và sau đó có kinh bình thường. Nhưng tháng 11 này em đã trễ hơn 2 tuần, cảm giác bụng to và hơi buồn nôn lúc ăn no. Trưa nay em thử que vẫn 1 vạch. Vậy phần trăm em có thai cao không bác sĩ ạ?Dạ em xin thông tin thêm cho bác sĩ là đầu tháng 11 em có đi hiến máu 350ml. Ngoài ra, từ lúc quan hệ đến nay, vùng kín em ra huyết trắng nhiều, vón cục, có mùi hôi (khoảng 2 ngày nay thì đã bớt). Đó có phải do mang thai không ạ?Nếu không thì nên làm gì để có kinh trở lại? Nếu lỡ ngoài ý muốn thì em không biết bây giờ còn phá được không bác sĩ? Và chi phí ở bệnh viện mình như thế nào ạ (xin bác sĩ giải đáp chi tiết giúp, kinh tế em chưa vững nên cần phải chuẩn bị trước), và em đi một mình được không?Em xin cảm ơn bác sĩ!Chúc các bác sĩ một ngày an lành! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ,Em năm nay 24t, có người yêu lần đầu. Em có quan hệ lần cuối với người yêu vào đầu tháng 9, có dùng bao cao su loại Okamoto. Hôm sau vẫn có kinh nguyệt. Tháng 10 em thử que 1 vạch và sau đó có kinh bình thường. Nhưng tháng 11 này em đã trễ hơn 2 tuần, cảm giác bụng to và hơi buồn nôn lúc ăn no. Trưa nay em thử que vẫn 1 vạch. Vậy phần trăm em có thai cao không bác sĩ ạ?Dạ em xin thông tin thêm cho bác sĩ là đầu tháng 11 em có đi hiến máu 350ml. Ngoài ra, từ lúc quan hệ đến nay, vùng kín em ra huyết trắng nhiều, vón cục, có mùi hôi (khoảng 2 ngày nay thì đã bớt). Đó có phải do mang thai không ạ?Nếu không thì nên làm gì để có kinh trở lại? Nếu lỡ ngoài ý muốn thì em không biết bây giờ còn phá được không bác sĩ? Và chi phí ở bệnh viện mình như thế nào ạ (xin bác sĩ giải đáp chi tiết giúp, kinh tế em chưa vững nên cần phải chuẩn bị trước), và em đi một mình được không?Em xin cảm ơn bác sĩ!Chúc các bác sĩ một ngày an lành! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ,Em năm nay 24t, có người yêu lần đầu. Em có quan hệ lần cuối với người yêu vào đầu tháng 9, có dùng bao cao su loại Okamoto. Hôm sau vẫn có kinh nguyệt. Tháng 10 em thử que 1 vạch và sau đó có kinh bình thường. Nhưng tháng 11 này em đã trễ hơn 2 tuần, cảm giác bụng to và hơi buồn nôn lúc ăn no. Trưa nay em thử que vẫn 1 vạch. Vậy phần trăm em có thai cao không bác sĩ ạ?Dạ em xin thông tin thêm cho bác sĩ là đầu tháng 11 em có đi hiến máu 350ml. Ngoài ra, từ lúc quan hệ đến nay, vùng kín em ra huyết trắng nhiều, vón cục, có mùi hôi (khoảng 2 ngày nay thì đã bớt). Đó có phải do mang thai không ạ?Nếu không thì nên làm gì để có kinh trở lại? Nếu lỡ ngoài ý muốn thì em không biết bây giờ còn phá được không bác sĩ? Và chi phí ở bệnh viện mình như thế nào ạ (xin bác sĩ giải đáp chi tiết giúp, kinh tế em chưa vững nên cần phải chuẩn bị trước), và em đi một mình được không?Em xin cảm ơn bác sĩ!Chúc các bác sĩ một ngày an lành! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ,Em năm nay 24t, có người yêu lần đầu. Em có quan hệ lần cuối với người yêu vào đầu tháng 9, có dùng bao cao su loại Okamoto. Hôm sau vẫn có kinh nguyệt. Tháng 10 em thử que 1 vạch và sau đó có kinh bình thường. Nhưng tháng 11 này em đã trễ hơn 2 tuần, cảm giác bụng to và hơi buồn nôn lúc ăn no. Trưa nay em thử que vẫn 1 vạch. Vậy phần trăm em có thai cao không bác sĩ ạ?Dạ em xin thông tin thêm cho bác sĩ là đầu tháng 11 em có đi hiến máu 350ml. Ngoài ra, từ lúc quan hệ đến nay, vùng kín em ra huyết trắng nhiều, vón cục, có mùi hôi (khoảng 2 ngày nay thì đã bớt). Đó có phải do mang thai không ạ?Nếu không thì nên làm gì để có kinh trở lại? Nếu lỡ ngoài ý muốn thì em không biết bây giờ còn phá được không bác sĩ? Và chi phí ở bệnh viện mình như thế nào ạ (xin bác sĩ giải đáp chi tiết giúp, kinh tế em chưa vững nên cần phải chuẩn bị trước), và em đi một mình được không?Em xin cảm ơn bác sĩ!Chúc các bác sĩ một ngày an lành! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bác sĩ,Em năm nay 24t, có người yêu lần đầu. Em có quan hệ lần cuối với người yêu vào đầu tháng 9, có dùng bao cao su loại Okamoto. Hôm sau vẫn có kinh nguyệt. Tháng 10 em thử que 1 vạch và sau đó có kinh bình thường. Nhưng tháng 11 này em đã trễ hơn 2 tuần, cảm giác bụng to và hơi buồn nôn lúc ăn no. Trưa nay em thử que vẫn 1 vạch. Vậy phần trăm em có thai cao không bác sĩ ạ?Dạ em xin thông tin thêm cho bác sĩ là đầu tháng 11 em có đi hiến máu 350ml. Ngoài ra, từ lúc quan hệ đến nay, vùng kín em ra huyết trắng nhiều, vón cục, có mùi hôi (khoảng 2 ngày nay thì đã bớt). Đó có phải do mang thai không ạ?Nếu không thì nên làm gì để có kinh trở lại? Nếu lỡ ngoài ý muốn thì em không biết bây giờ còn phá được không bác sĩ? Và chi phí ở bệnh viện mình như thế nào ạ (xin bác sĩ giải đáp chi tiết giúp, kinh tế em chưa vững nên cần phải chuẩn bị trước), và em đi một mình được không?Em xin cảm ơn bác sĩ!Chúc các bác sĩ một ngày an lành! - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bác sĩ,Em năm nay 24t, có người yêu lần đầu. Em có quan hệ lần cuối với người yêu vào đầu tháng 9, có dùng bao cao su loại Okamoto. Hôm sau vẫn có kinh nguyệt. Tháng 10 em thử que 1 vạch và sau đó có kinh bình thường. Nhưng tháng 11 này em đã trễ hơn 2 tuần, cảm giác bụng to và hơi buồn nôn lúc ăn no. Trưa nay em thử que vẫn 1 vạch. Vậy phần trăm em có thai cao không bác sĩ ạ?Dạ em xin thông tin thêm cho bác sĩ là đầu tháng 11 em có đi hiến máu 350ml. Ngoài ra, từ lúc quan hệ đến nay, vùng kín em ra huyết trắng nhiều, vón cục, có mùi hôi (khoảng 2 ngày nay thì đã bớt). Đó có phải do mang thai không ạ?Nếu không thì nên làm gì để có kinh trở lại? Nếu lỡ ngoài ý muốn thì em không biết bây giờ còn phá được không bác sĩ? Và chi phí ở bệnh viện mình như thế nào ạ (xin bác sĩ giải đáp chi tiết giúp, kinh tế em chưa vững nên cần phải chuẩn bị trước), và em đi một mình được không?Em xin cảm ơn bác sĩ!Chúc các bác sĩ một ngày an lành! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bác sĩ,Em năm nay 24t, có người yêu lần đầu. Em có quan hệ lần cuối với người yêu vào đầu tháng 9, có dùng bao cao su loại Okamoto. Hôm sau vẫn có kinh nguyệt. Tháng 10 em thử que 1 vạch và sau đó có kinh bình thường. Nhưng tháng 11 này em đã trễ hơn 2 tuần, cảm giác bụng to và hơi buồn nôn lúc ăn no. Trưa nay em thử que vẫn 1 vạch. Vậy phần trăm em có thai cao không bác sĩ ạ?Dạ em xin thông tin thêm cho bác sĩ là đầu tháng 11 em có đi hiến máu 350ml. Ngoài ra, từ lúc quan hệ đến nay, vùng kín em ra huyết trắng nhiều, vón cục, có mùi hôi (khoảng 2 ngày nay thì đã bớt). Đó có phải do mang thai không ạ?Nếu không thì nên làm gì để có kinh trở lại? Nếu lỡ ngoài ý muốn thì em không biết bây giờ còn phá được không bác sĩ? Và chi phí ở bệnh viện mình như thế nào ạ (xin bác sĩ giải đáp chi tiết giúp, kinh tế em chưa vững nên cần phải chuẩn bị trước), và em đi một mình được không?Em xin cảm ơn bác sĩ!Chúc các bác sĩ một ngày an lành!

Trả lời:

(19-11-2023 18:20)

Chào bạn, câu hỏi của bạn gồm có những phần như sau:
1. Huyết trắng vón cục, có mùi hôi --> bạn cần đến khám tại bệnh viện để được làm xét nghiệm huyết trắng và được bs tư vấn điều trị phù hợp
2. Khi gặp BS, bạn báo tình trạng trễ kinh, bạn sẽ được siêu âm xem có thấy thai trong lòng tử cung hay chưa, nếu đã thấy thai và bạn không muốn dưỡng, bạn báo BS và sẽ được chuyển đến khoa kế hoạch gia đình. Tại khoa kế hoạch gia đình, BS sẽ tư vấn cho bạn các phương thức bỏ thai và chi phí bạn nhé.
Còn nếu khi siêu âm chưa thấy thai, BS sẽ đề nghị bạn thử máu, nếu không có thai thì BS sẽ cho bạn uống thuốc cho ra kinh bạn nhé. Còn nếu có thai thì sẽ theo quy trình trên
Cảm ơn bạn.

BS Hoàng Lê Minh Hiền

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác