Chào bệnh viện, bé nhà em sanh được 1 tháng 17 ngày. Hiện bé có dấu hiệu đổ ghèn ở 1 bên mắt, mí mắt và tròng mắt bị đỏ (Trong nhà cũng có người đang bị đau mắt đỏ). Bé có dấu hiệu từ chiều tối ngày thứ 4(5/9), em có dùng natri clorid 0,9% để nhỏ và rửa mắt cho bé. Nhưng thấy bé bị ghèn nhiều hơn và chiều tối thứ 5(6/9) bé khó mở mắt em có dùng neocin để nhỏ. Hôm nay thứ 6(7/9) mắt bé ít ghèn hơn nhưng vẫn còn đỏ. Với trương hợp của bé, em có thể đưa bé đến khoa nhi của bệnh viện khám được không ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bệnh viện, bé nhà em sanh được 1 tháng 17 ngày. Hiện bé có dấu hiệu đổ ghèn ở 1 bên mắt, mí mắt và tròng mắt bị đỏ (Trong nhà cũng có người đang bị đau mắt đỏ). Bé có dấu hiệu từ chiều tối ngày thứ 4(5/9), em có dùng natri clorid 0,9% để nhỏ và rửa mắt cho bé. Nhưng thấy bé bị ghèn nhiều hơn và chiều tối thứ 5(6/9) bé khó mở mắt em có dùng neocin để nhỏ. Hôm nay thứ 6(7/9) mắt bé ít ghèn hơn nhưng vẫn còn đỏ. Với trương hợp của bé, em có thể đưa bé đến khoa nhi của bệnh viện khám được không ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bệnh viện, bé nhà em sanh được 1 tháng 17 ngày. Hiện bé có dấu hiệu đổ ghèn ở 1 bên mắt, mí mắt và tròng mắt bị đỏ (Trong nhà cũng có người đang bị đau mắt đỏ). Bé có dấu hiệu từ chiều tối ngày thứ 4(5/9), em có dùng natri clorid 0,9% để nhỏ và rửa mắt cho bé. Nhưng thấy bé bị ghèn nhiều hơn và chiều tối thứ 5(6/9) bé khó mở mắt em có dùng neocin để nhỏ. Hôm nay thứ 6(7/9) mắt bé ít ghèn hơn nhưng vẫn còn đỏ. Với trương hợp của bé, em có thể đưa bé đến khoa nhi của bệnh viện khám được không ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bệnh viện, bé nhà em sanh được 1 tháng 17 ngày. Hiện bé có dấu hiệu đổ ghèn ở 1 bên mắt, mí mắt và tròng mắt bị đỏ (Trong nhà cũng có người đang bị đau mắt đỏ). Bé có dấu hiệu từ chiều tối ngày thứ 4(5/9), em có dùng natri clorid 0,9% để nhỏ và rửa mắt cho bé. Nhưng thấy bé bị ghèn nhiều hơn và chiều tối thứ 5(6/9) bé khó mở mắt em có dùng neocin để nhỏ. Hôm nay thứ 6(7/9) mắt bé ít ghèn hơn nhưng vẫn còn đỏ. Với trương hợp của bé, em có thể đưa bé đến khoa nhi của bệnh viện khám được không ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bệnh viện, bé nhà em sanh được 1 tháng 17 ngày. Hiện bé có dấu hiệu đổ ghèn ở 1 bên mắt, mí mắt và tròng mắt bị đỏ (Trong nhà cũng có người đang bị đau mắt đỏ). Bé có dấu hiệu từ chiều tối ngày thứ 4(5/9), em có dùng natri clorid 0,9% để nhỏ và rửa mắt cho bé. Nhưng thấy bé bị ghèn nhiều hơn và chiều tối thứ 5(6/9) bé khó mở mắt em có dùng neocin để nhỏ. Hôm nay thứ 6(7/9) mắt bé ít ghèn hơn nhưng vẫn còn đỏ. Với trương hợp của bé, em có thể đưa bé đến khoa nhi của bệnh viện khám được không ạ! - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bệnh viện, bé nhà em sanh được 1 tháng 17 ngày. Hiện bé có dấu hiệu đổ ghèn ở 1 bên mắt, mí mắt và tròng mắt bị đỏ (Trong nhà cũng có người đang bị đau mắt đỏ). Bé có dấu hiệu từ chiều tối ngày thứ 4(5/9), em có dùng natri clorid 0,9% để nhỏ và rửa mắt cho bé. Nhưng thấy bé bị ghèn nhiều hơn và chiều tối thứ 5(6/9) bé khó mở mắt em có dùng neocin để nhỏ. Hôm nay thứ 6(7/9) mắt bé ít ghèn hơn nhưng vẫn còn đỏ. Với trương hợp của bé, em có thể đưa bé đến khoa nhi của bệnh viện khám được không ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bệnh viện, bé nhà em sanh được 1 tháng 17 ngày. Hiện bé có dấu hiệu đổ ghèn ở 1 bên mắt, mí mắt và tròng mắt bị đỏ (Trong nhà cũng có người đang bị đau mắt đỏ). Bé có dấu hiệu từ chiều tối ngày thứ 4(5/9), em có dùng natri clorid 0,9% để nhỏ và rửa mắt cho bé. Nhưng thấy bé bị ghèn nhiều hơn và chiều tối thứ 5(6/9) bé khó mở mắt em có dùng neocin để nhỏ. Hôm nay thứ 6(7/9) mắt bé ít ghèn hơn nhưng vẫn còn đỏ. Với trương hợp của bé, em có thể đưa bé đến khoa nhi của bệnh viện khám được không ạ!

Trả lời:

(07-09-2018 19:47)

Thân chào mẹ bé, mắt bé viêm đỏ, ghèn nhiều, ở nhà lại có người bị đau mắt đỏ, mẹ nên đưa bé đến khám chuyên khoa mắt, Bác sĩ mắt có dụng cụ khám và soi mắt cho bé kiểm tra tốt hơn. 

BS. Đỗ Hoàng Yến

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác