Chào bs, cho chị e hỏi là bây giờ muốn khám về phụ khoa, khám tổng quát ung thư cổ tử cung thì khám ở khoa nào của bv mình ạ, thứ 3 này chị em xuống khám. Và chị e muốn khám tổng quát về cơ thể bên mình có dịch vụ khám đó không ạ? Tks bs - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs, cho chị e hỏi là bây giờ muốn khám về phụ khoa, khám tổng quát ung thư cổ tử cung thì khám ở khoa nào của bv mình ạ, thứ 3 này chị em xuống khám. Và chị e muốn khám tổng quát về cơ thể bên mình có dịch vụ khám đó không ạ? Tks bs - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs, cho chị e hỏi là bây giờ muốn khám về phụ khoa, khám tổng quát ung thư cổ tử cung thì khám ở khoa nào của bv mình ạ, thứ 3 này chị em xuống khám. Và chị e muốn khám tổng quát về cơ thể bên mình có dịch vụ khám đó không ạ? Tks bs - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs, cho chị e hỏi là bây giờ muốn khám về phụ khoa, khám tổng quát ung thư cổ tử cung thì khám ở khoa nào của bv mình ạ, thứ 3 này chị em xuống khám. Và chị e muốn khám tổng quát về cơ thể bên mình có dịch vụ khám đó không ạ? Tks bs - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs, cho chị e hỏi là bây giờ muốn khám về phụ khoa, khám tổng quát ung thư cổ tử cung thì khám ở khoa nào của bv mình ạ, thứ 3 này chị em xuống khám. Và chị e muốn khám tổng quát về cơ thể bên mình có dịch vụ khám đó không ạ? Tks bs - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bs, cho chị e hỏi là bây giờ muốn khám về phụ khoa, khám tổng quát ung thư cổ tử cung thì khám ở khoa nào của bv mình ạ, thứ 3 này chị em xuống khám. Và chị e muốn khám tổng quát về cơ thể bên mình có dịch vụ khám đó không ạ? Tks bs - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bs, cho chị e hỏi là bây giờ muốn khám về phụ khoa, khám tổng quát ung thư cổ tử cung thì khám ở khoa nào của bv mình ạ, thứ 3 này chị em xuống khám. Và chị e muốn khám tổng quát về cơ thể bên mình có dịch vụ khám đó không ạ? Tks bs

Trả lời:

(29-01-2023 07:03)

Chào bạn!

Bạn có thể đăng ký khám chuyên gia – lầu 5 tòa nhà Bách hợp – Bệnh viện Hùng Vương nhé.

Thân ái

BS.Hoàng Lê Minh Hiền

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác