Chào bs em mang thai lần đầu và muốn sinh mổ chủ động và em không có bhyt thì chi phí hết bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs em mang thai lần đầu và muốn sinh mổ chủ động và em không có bhyt thì chi phí hết bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs em mang thai lần đầu và muốn sinh mổ chủ động và em không có bhyt thì chi phí hết bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs em mang thai lần đầu và muốn sinh mổ chủ động và em không có bhyt thì chi phí hết bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs em mang thai lần đầu và muốn sinh mổ chủ động và em không có bhyt thì chi phí hết bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bs em mang thai lần đầu và muốn sinh mổ chủ động và em không có bhyt thì chi phí hết bao nhiêu ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bs em mang thai lần đầu và muốn sinh mổ chủ động và em không có bhyt thì chi phí hết bao nhiêu ạ

Trả lời:

(03-04-2024 10:07)

Chào em , khi nhập viện sanh em tạm ứng trước trong quá trình nằm viện nếu phát sinh thêm chi phí thì tạm ứng thêm nhe , sanh thường nhà nước tạm ứng từ 6.000.000 đến 7.000.000 , sanh ( mổ ) dịch vụ tạm ứng 10.000.000 đến 18.000.000 , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác