Chào bs!Vc e đã đi khám sức khoẻ đầy đủ, kiểm tra tinh dịch đồ, 2 lần mỗi lần cách nhau 3 tháng vì khám ở 2 nơi khác nhau. Và e cũng có chụp Xquang vòi tử cung đều bình thường vào 1 tháng trc. Em muốn làm IUI luôn và có đc bs nơi khác hẹn ngày 2 của kì kinh này sẽ đến nhưng nay em muốn đổi làm ở bv mình thì vc e có cần kiểm tra lại sức khoẻ nữa k? Hay ngày 2 kì kinh đến sẽ đc kích trứng luôn? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs!Vc e đã đi khám sức khoẻ đầy đủ, kiểm tra tinh dịch đồ, 2 lần mỗi lần cách nhau 3 tháng vì khám ở 2 nơi khác nhau. Và e cũng có chụp Xquang vòi tử cung đều bình thường vào 1 tháng trc. Em muốn làm IUI luôn và có đc bs nơi khác hẹn ngày 2 của kì kinh này sẽ đến nhưng nay em muốn đổi làm ở bv mình thì vc e có cần kiểm tra lại sức khoẻ nữa k? Hay ngày 2 kì kinh đến sẽ đc kích trứng luôn? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs!Vc e đã đi khám sức khoẻ đầy đủ, kiểm tra tinh dịch đồ, 2 lần mỗi lần cách nhau 3 tháng vì khám ở 2 nơi khác nhau. Và e cũng có chụp Xquang vòi tử cung đều bình thường vào 1 tháng trc. Em muốn làm IUI luôn và có đc bs nơi khác hẹn ngày 2 của kì kinh này sẽ đến nhưng nay em muốn đổi làm ở bv mình thì vc e có cần kiểm tra lại sức khoẻ nữa k? Hay ngày 2 kì kinh đến sẽ đc kích trứng luôn? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs!Vc e đã đi khám sức khoẻ đầy đủ, kiểm tra tinh dịch đồ, 2 lần mỗi lần cách nhau 3 tháng vì khám ở 2 nơi khác nhau. Và e cũng có chụp Xquang vòi tử cung đều bình thường vào 1 tháng trc. Em muốn làm IUI luôn và có đc bs nơi khác hẹn ngày 2 của kì kinh này sẽ đến nhưng nay em muốn đổi làm ở bv mình thì vc e có cần kiểm tra lại sức khoẻ nữa k? Hay ngày 2 kì kinh đến sẽ đc kích trứng luôn? - Bệnh viện Hùng Vương

Chào bs!Vc e đã đi khám sức khoẻ đầy đủ, kiểm tra tinh dịch đồ, 2 lần mỗi lần cách nhau 3 tháng vì khám ở 2 nơi khác nhau. Và e cũng có chụp Xquang vòi tử cung đều bình thường vào 1 tháng trc. Em muốn làm IUI luôn và có đc bs nơi khác hẹn ngày 2 của kì kinh này sẽ đến nhưng nay em muốn đổi làm ở bv mình thì vc e có cần kiểm tra lại sức khoẻ nữa k? Hay ngày 2 kì kinh đến sẽ đc kích trứng luôn? - Bệnh viện Hùng Vương
Chào bs!Vc e đã đi khám sức khoẻ đầy đủ, kiểm tra tinh dịch đồ, 2 lần mỗi lần cách nhau 3 tháng vì khám ở 2 nơi khác nhau. Và e cũng có chụp Xquang vòi tử cung đều bình thường vào 1 tháng trc. Em muốn làm IUI luôn và có đc bs nơi khác hẹn ngày 2 của kì kinh này sẽ đến nhưng nay em muốn đổi làm ở bv mình thì vc e có cần kiểm tra lại sức khoẻ nữa k? Hay ngày 2 kì kinh đến sẽ đc kích trứng luôn? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào bs!Vc e đã đi khám sức khoẻ đầy đủ, kiểm tra tinh dịch đồ, 2 lần mỗi lần cách nhau 3 tháng vì khám ở 2 nơi khác nhau. Và e cũng có chụp Xquang vòi tử cung đều bình thường vào 1 tháng trc. Em muốn làm IUI luôn và có đc bs nơi khác hẹn ngày 2 của kì kinh này sẽ đến nhưng nay em muốn đổi làm ở bv mình thì vc e có cần kiểm tra lại sức khoẻ nữa k? Hay ngày 2 kì kinh đến sẽ đc kích trứng luôn?

Trả lời:

(20-03-2024 22:55)

Chào bạn! Bạn vui lòng đến trực tiếp khoa Hiếm muộn của bệnh viện để được tư vấn cụ thể nhé. Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác