Chào các anh chị trực ban bệnh viện Hùng Vương, vợ chồng em đã vượt cạn thành công tại bệnh viện mình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế đã giúp vợ em và những ba mẹ khác mẹ tròn con vuông. Em muốn hỏi các dịch vụ sau sinh có bắt buộc không ạ, ví dụ như massage sữa mẹ, mua các loại thuốc kích thích sữa mẹ, sau khi đăng ký phòng phải bắt buộc đăng ký suất cơm hằng ngày và rất nhiều dịch vụ liên quan tới mẹ và bé sau sinh. Hiện tại gia đình em cụ thể là bà nội của bé là mẹ ruột em ở quê lên chăm bé thì được các chị lại bắt chuyện và đăng ký cho hết các dịch vụ trên nói là bắt buộc và mẹ em sợ nên đã ký và thực hiện các dịch vụ ấy. Em không rõ quy trình sau sinh có phải như vậy không hay do bên nào đó đang lợi dụng uy tín của bệnh viện để trục lợi riêng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mẹ bồng con của bệnh viện. Rất mong được sự phản hồi từ phía bệnh viện, chúc anh chị một ngày làm việc tốt lành. - Bệnh viện Hùng Vương

Chào các anh chị trực ban bệnh viện Hùng Vương, vợ chồng em đã vượt cạn thành công tại bệnh viện mình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế đã giúp vợ em và những ba mẹ khác mẹ tròn con vuông. Em muốn hỏi các dịch vụ sau sinh có bắt buộc không ạ, ví dụ như massage sữa mẹ, mua các loại thuốc kích thích sữa mẹ, sau khi đăng ký phòng phải bắt buộc đăng ký suất cơm hằng ngày và rất nhiều dịch vụ liên quan tới mẹ và bé sau sinh. Hiện tại gia đình em cụ thể là bà nội của bé là mẹ ruột em ở quê lên chăm bé thì được các chị lại bắt chuyện và đăng ký cho hết các dịch vụ trên nói là bắt buộc và mẹ em sợ nên đã ký và thực hiện các dịch vụ ấy. Em không rõ quy trình sau sinh có phải như vậy không hay do bên nào đó đang lợi dụng uy tín của bệnh viện để trục lợi riêng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mẹ bồng con của bệnh viện. Rất mong được sự phản hồi từ phía bệnh viện, chúc anh chị một ngày làm việc tốt lành. - Bệnh viện Hùng Vương

Chào các anh chị trực ban bệnh viện Hùng Vương, vợ chồng em đã vượt cạn thành công tại bệnh viện mình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế đã giúp vợ em và những ba mẹ khác mẹ tròn con vuông. Em muốn hỏi các dịch vụ sau sinh có bắt buộc không ạ, ví dụ như massage sữa mẹ, mua các loại thuốc kích thích sữa mẹ, sau khi đăng ký phòng phải bắt buộc đăng ký suất cơm hằng ngày và rất nhiều dịch vụ liên quan tới mẹ và bé sau sinh. Hiện tại gia đình em cụ thể là bà nội của bé là mẹ ruột em ở quê lên chăm bé thì được các chị lại bắt chuyện và đăng ký cho hết các dịch vụ trên nói là bắt buộc và mẹ em sợ nên đã ký và thực hiện các dịch vụ ấy. Em không rõ quy trình sau sinh có phải như vậy không hay do bên nào đó đang lợi dụng uy tín của bệnh viện để trục lợi riêng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mẹ bồng con của bệnh viện. Rất mong được sự phản hồi từ phía bệnh viện, chúc anh chị một ngày làm việc tốt lành. - Bệnh viện Hùng Vương

Chào các anh chị trực ban bệnh viện Hùng Vương, vợ chồng em đã vượt cạn thành công tại bệnh viện mình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế đã giúp vợ em và những ba mẹ khác mẹ tròn con vuông. Em muốn hỏi các dịch vụ sau sinh có bắt buộc không ạ, ví dụ như massage sữa mẹ, mua các loại thuốc kích thích sữa mẹ, sau khi đăng ký phòng phải bắt buộc đăng ký suất cơm hằng ngày và rất nhiều dịch vụ liên quan tới mẹ và bé sau sinh. Hiện tại gia đình em cụ thể là bà nội của bé là mẹ ruột em ở quê lên chăm bé thì được các chị lại bắt chuyện và đăng ký cho hết các dịch vụ trên nói là bắt buộc và mẹ em sợ nên đã ký và thực hiện các dịch vụ ấy. Em không rõ quy trình sau sinh có phải như vậy không hay do bên nào đó đang lợi dụng uy tín của bệnh viện để trục lợi riêng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mẹ bồng con của bệnh viện. Rất mong được sự phản hồi từ phía bệnh viện, chúc anh chị một ngày làm việc tốt lành. - Bệnh viện Hùng Vương

Chào các anh chị trực ban bệnh viện Hùng Vương, vợ chồng em đã vượt cạn thành công tại bệnh viện mình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế đã giúp vợ em và những ba mẹ khác mẹ tròn con vuông. Em muốn hỏi các dịch vụ sau sinh có bắt buộc không ạ, ví dụ như massage sữa mẹ, mua các loại thuốc kích thích sữa mẹ, sau khi đăng ký phòng phải bắt buộc đăng ký suất cơm hằng ngày và rất nhiều dịch vụ liên quan tới mẹ và bé sau sinh. Hiện tại gia đình em cụ thể là bà nội của bé là mẹ ruột em ở quê lên chăm bé thì được các chị lại bắt chuyện và đăng ký cho hết các dịch vụ trên nói là bắt buộc và mẹ em sợ nên đã ký và thực hiện các dịch vụ ấy. Em không rõ quy trình sau sinh có phải như vậy không hay do bên nào đó đang lợi dụng uy tín của bệnh viện để trục lợi riêng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mẹ bồng con của bệnh viện. Rất mong được sự phản hồi từ phía bệnh viện, chúc anh chị một ngày làm việc tốt lành. - Bệnh viện Hùng Vương
Chào các anh chị trực ban bệnh viện Hùng Vương, vợ chồng em đã vượt cạn thành công tại bệnh viện mình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế đã giúp vợ em và những ba mẹ khác mẹ tròn con vuông. Em muốn hỏi các dịch vụ sau sinh có bắt buộc không ạ, ví dụ như massage sữa mẹ, mua các loại thuốc kích thích sữa mẹ, sau khi đăng ký phòng phải bắt buộc đăng ký suất cơm hằng ngày và rất nhiều dịch vụ liên quan tới mẹ và bé sau sinh. Hiện tại gia đình em cụ thể là bà nội của bé là mẹ ruột em ở quê lên chăm bé thì được các chị lại bắt chuyện và đăng ký cho hết các dịch vụ trên nói là bắt buộc và mẹ em sợ nên đã ký và thực hiện các dịch vụ ấy. Em không rõ quy trình sau sinh có phải như vậy không hay do bên nào đó đang lợi dụng uy tín của bệnh viện để trục lợi riêng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mẹ bồng con của bệnh viện. Rất mong được sự phản hồi từ phía bệnh viện, chúc anh chị một ngày làm việc tốt lành. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Chào các anh chị trực ban bệnh viện Hùng Vương, vợ chồng em đã vượt cạn thành công tại bệnh viện mình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ nhân viên y tế đã giúp vợ em và những ba mẹ khác mẹ tròn con vuông. Em muốn hỏi các dịch vụ sau sinh có bắt buộc không ạ, ví dụ như massage sữa mẹ, mua các loại thuốc kích thích sữa mẹ, sau khi đăng ký phòng phải bắt buộc đăng ký suất cơm hằng ngày và rất nhiều dịch vụ liên quan tới mẹ và bé sau sinh. Hiện tại gia đình em cụ thể là bà nội của bé là mẹ ruột em ở quê lên chăm bé thì được các chị lại bắt chuyện và đăng ký cho hết các dịch vụ trên nói là bắt buộc và mẹ em sợ nên đã ký và thực hiện các dịch vụ ấy. Em không rõ quy trình sau sinh có phải như vậy không hay do bên nào đó đang lợi dụng uy tín của bệnh viện để trục lợi riêng gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh mẹ bồng con của bệnh viện. Rất mong được sự phản hồi từ phía bệnh viện, chúc anh chị một ngày làm việc tốt lành.

Trả lời:

(22-04-2024 15:06)

Chào e. Trước hết bệnh viện xin chúc mừng gia đình e vừa có thêm thành viên mới hoàn toàn mỹ mãn. Bệnh viện HV luôn lấy người bệnh làm trung tâm trong các hoạt động điều trị và chăm sóc toàn diện. Vậy nên các nội dung chăm sóc cho bà mẹ và bé cũng như cung cấp suất ăn dinh dưỡng nội trú an toàn  cho Bn trong quá trình nằm viện. Tuy nhiên các nội dung liên quan nêu trên do nhân viên của BV ( có mang bảng tên, trang phục bv) tư vấn và có sự đồng thuận cũng như điền các thông tin đăng ký yêu cầu của BN hoặc gia đình người bệnh thì bệnh viện mới có cơ sở cung cấp các dịch vụ trên.Trường hợp cụ thể của bạn không biết có phải là nhân viên BV tư vấn hay không thì cho bv biết tên và thời gian nằm viện để được xác nhận chính xác bạn nhé. Rất cảm ơn những thông tin từ bạn và gia đình

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác