cho e hỏi bên mình có khám nam khoa không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

cho e hỏi bên mình có khám nam khoa không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

cho e hỏi bên mình có khám nam khoa không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

cho e hỏi bên mình có khám nam khoa không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

cho e hỏi bên mình có khám nam khoa không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
cho e hỏi bên mình có khám nam khoa không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: cho e hỏi bên mình có khám nam khoa không ạ

Trả lời:

(22-03-2024 14:39)

Chào bạn! Bệnh viện khám nam khoa khi tư vấn và điều trị về vấn đề sinh sản nhé.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác