Cho e hỏi BV vòng nâng CTC hiện nay giá khoảng bao nhiêu ạ và khi khám có được đặt liền trong ngày không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi BV vòng nâng CTC hiện nay giá khoảng bao nhiêu ạ và khi khám có được đặt liền trong ngày không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi BV vòng nâng CTC hiện nay giá khoảng bao nhiêu ạ và khi khám có được đặt liền trong ngày không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi BV vòng nâng CTC hiện nay giá khoảng bao nhiêu ạ và khi khám có được đặt liền trong ngày không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi BV vòng nâng CTC hiện nay giá khoảng bao nhiêu ạ và khi khám có được đặt liền trong ngày không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Cho e hỏi BV vòng nâng CTC hiện nay giá khoảng bao nhiêu ạ và khi khám có được đặt liền trong ngày không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho e hỏi BV vòng nâng CTC hiện nay giá khoảng bao nhiêu ạ và khi khám có được đặt liền trong ngày không ạ

Trả lời:

(07-04-2024 17:09)

Chào bạn! Vòng nâng CTC có nhiều loại và tuỳ thuộc vào loại vòng nâng CTC sử dụng trong sa sinh dục hay dự phòng sanh non có giá khác nhau em nhé. Giá trung bình các loại vòng nâng 2,000,000-3,000,000. Bác sĩ sẽ đặt vòng nâng ngay trong quá trình thăm khám.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác