Cho e hỏi chi phí chọc hút trứng và chuyển phôi là bao nhiêu tiền ạ? E cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi chi phí chọc hút trứng và chuyển phôi là bao nhiêu tiền ạ? E cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi chi phí chọc hút trứng và chuyển phôi là bao nhiêu tiền ạ? E cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi chi phí chọc hút trứng và chuyển phôi là bao nhiêu tiền ạ? E cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi chi phí chọc hút trứng và chuyển phôi là bao nhiêu tiền ạ? E cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Cho e hỏi chi phí chọc hút trứng và chuyển phôi là bao nhiêu tiền ạ? E cám ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho e hỏi chi phí chọc hút trứng và chuyển phôi là bao nhiêu tiền ạ? E cám ơn

Trả lời:

(10-09-2020 08:57)

Chào em

Hiện tại chi phí thụ tinh ống nghiệm tại khoa Hiếm Muộn bệnh viện Hùng Vương trung bình 60-70 triệu đồng. Chi phí chọc hút trước và ICSI là 16 triệu đồng. Chi phí chuyển phôi đông là 6 triệu đồng, phôi tươi là 3 triệu.

Thân ái,

BS.Trần Thị Thanh Thúy 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác