CHO E HỎI E XÉT NGHIỆM TĐTK TUẦN 26, BỊ CHUẨN ĐOÁN LÀ BỊ TIỂU ĐƯỜNG NÊN BÁC SĨ HẸN LẠI 1 TUẦN QUAY LẠI XÉT NGHIỆM LẦN 2, THÌ E ĐI TRỄ 2 NGÀY CÓ SAO KHÔNG Ạ, VÀ CHỦ NHẬT THÌ BÊN DỊCH VỤ CÓ LÀM VIỆC XÉT NGHIỆM KHÔNG Ạ. CỤ THỂ LÀ LỊCH KHÁM VÀO THỨ 6 (24/11/2023) VÀ E SẼ ĐI VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (26/11/2023). TRỄ HƠN LỊCH BS DẶN LÀ 2 NGÀY Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

CHO E HỎI E XÉT NGHIỆM TĐTK TUẦN 26, BỊ CHUẨN ĐOÁN LÀ BỊ TIỂU ĐƯỜNG NÊN BÁC SĨ HẸN LẠI 1 TUẦN QUAY LẠI XÉT NGHIỆM LẦN 2, THÌ E ĐI TRỄ 2 NGÀY CÓ SAO KHÔNG Ạ, VÀ CHỦ NHẬT THÌ BÊN DỊCH VỤ CÓ LÀM VIỆC XÉT NGHIỆM KHÔNG Ạ. CỤ THỂ LÀ LỊCH KHÁM VÀO THỨ 6 (24/11/2023) VÀ E SẼ ĐI VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (26/11/2023). TRỄ HƠN LỊCH BS DẶN LÀ 2 NGÀY Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

CHO E HỎI E XÉT NGHIỆM TĐTK TUẦN 26, BỊ CHUẨN ĐOÁN LÀ BỊ TIỂU ĐƯỜNG NÊN BÁC SĨ HẸN LẠI 1 TUẦN QUAY LẠI XÉT NGHIỆM LẦN 2, THÌ E ĐI TRỄ 2 NGÀY CÓ SAO KHÔNG Ạ, VÀ CHỦ NHẬT THÌ BÊN DỊCH VỤ CÓ LÀM VIỆC XÉT NGHIỆM KHÔNG Ạ. CỤ THỂ LÀ LỊCH KHÁM VÀO THỨ 6 (24/11/2023) VÀ E SẼ ĐI VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (26/11/2023). TRỄ HƠN LỊCH BS DẶN LÀ 2 NGÀY Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

CHO E HỎI E XÉT NGHIỆM TĐTK TUẦN 26, BỊ CHUẨN ĐOÁN LÀ BỊ TIỂU ĐƯỜNG NÊN BÁC SĨ HẸN LẠI 1 TUẦN QUAY LẠI XÉT NGHIỆM LẦN 2, THÌ E ĐI TRỄ 2 NGÀY CÓ SAO KHÔNG Ạ, VÀ CHỦ NHẬT THÌ BÊN DỊCH VỤ CÓ LÀM VIỆC XÉT NGHIỆM KHÔNG Ạ. CỤ THỂ LÀ LỊCH KHÁM VÀO THỨ 6 (24/11/2023) VÀ E SẼ ĐI VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (26/11/2023). TRỄ HƠN LỊCH BS DẶN LÀ 2 NGÀY Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

CHO E HỎI E XÉT NGHIỆM TĐTK TUẦN 26, BỊ CHUẨN ĐOÁN LÀ BỊ TIỂU ĐƯỜNG NÊN BÁC SĨ HẸN LẠI 1 TUẦN QUAY LẠI XÉT NGHIỆM LẦN 2, THÌ E ĐI TRỄ 2 NGÀY CÓ SAO KHÔNG Ạ, VÀ CHỦ NHẬT THÌ BÊN DỊCH VỤ CÓ LÀM VIỆC XÉT NGHIỆM KHÔNG Ạ. CỤ THỂ LÀ LỊCH KHÁM VÀO THỨ 6 (24/11/2023) VÀ E SẼ ĐI VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (26/11/2023). TRỄ HƠN LỊCH BS DẶN LÀ 2 NGÀY Ạ - Bệnh viện Hùng Vương
CHO E HỎI E XÉT NGHIỆM TĐTK TUẦN 26, BỊ CHUẨN ĐOÁN LÀ BỊ TIỂU ĐƯỜNG NÊN BÁC SĨ HẸN LẠI 1 TUẦN QUAY LẠI XÉT NGHIỆM LẦN 2, THÌ E ĐI TRỄ 2 NGÀY CÓ SAO KHÔNG Ạ, VÀ CHỦ NHẬT THÌ BÊN DỊCH VỤ CÓ LÀM VIỆC XÉT NGHIỆM KHÔNG Ạ. CỤ THỂ LÀ LỊCH KHÁM VÀO THỨ 6 (24/11/2023) VÀ E SẼ ĐI VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (26/11/2023). TRỄ HƠN LỊCH BS DẶN LÀ 2 NGÀY Ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: CHO E HỎI E XÉT NGHIỆM TĐTK TUẦN 26, BỊ CHUẨN ĐOÁN LÀ BỊ TIỂU ĐƯỜNG NÊN BÁC SĨ HẸN LẠI 1 TUẦN QUAY LẠI XÉT NGHIỆM LẦN 2, THÌ E ĐI TRỄ 2 NGÀY CÓ SAO KHÔNG Ạ, VÀ CHỦ NHẬT THÌ BÊN DỊCH VỤ CÓ LÀM VIỆC XÉT NGHIỆM KHÔNG Ạ. CỤ THỂ LÀ LỊCH KHÁM VÀO THỨ 6 (24/11/2023) VÀ E SẼ ĐI VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (26/11/2023). TRỄ HƠN LỊCH BS DẶN LÀ 2 NGÀY Ạ

Trả lời:

(18-11-2023 09:58)

Chào bạn! Bạn có thể đến trễ nhé. Chủ nhật bạn vui lòng đến trước 8g00 và không ăn uống nếu có chỉ định xét nghiệm. Trân trọng

BS Hoàng Thị Thanh Thảo

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác