Cho e hỏi hiện tại e đăng ký khám thai ở bệnh viện Hùng Vương thì có dịch vụ được đưa chồng vào khi nghe tư vấn thăm khám và siêu âm thai không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi hiện tại e đăng ký khám thai ở bệnh viện Hùng Vương thì có dịch vụ được đưa chồng vào khi nghe tư vấn thăm khám và siêu âm thai không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi hiện tại e đăng ký khám thai ở bệnh viện Hùng Vương thì có dịch vụ được đưa chồng vào khi nghe tư vấn thăm khám và siêu âm thai không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi hiện tại e đăng ký khám thai ở bệnh viện Hùng Vương thì có dịch vụ được đưa chồng vào khi nghe tư vấn thăm khám và siêu âm thai không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi hiện tại e đăng ký khám thai ở bệnh viện Hùng Vương thì có dịch vụ được đưa chồng vào khi nghe tư vấn thăm khám và siêu âm thai không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
Cho e hỏi hiện tại e đăng ký khám thai ở bệnh viện Hùng Vương thì có dịch vụ được đưa chồng vào khi nghe tư vấn thăm khám và siêu âm thai không ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho e hỏi hiện tại e đăng ký khám thai ở bệnh viện Hùng Vương thì có dịch vụ được đưa chồng vào khi nghe tư vấn thăm khám và siêu âm thai không ạ.

Trả lời:

(28-11-2023 20:15)

Chào bạn! Khi khám thai, nếu thai kỳ bất thường cần thông báo cho gia đình sẽ được nhân viên y tế mời vào cùng nghe tư vấn với thai phụ. 
Hiện tại bệnh viện chưa có dịch vụ theo như yêu cầu của bạn. 
Trân trọng.
BS Hoàng Thị Thanh Thảo

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác