Cho e hỏi khi đi sanh có cần giấy tờ gì kh vì giấy tờ siêu âm xét nghiệm bị làm rách hết rồi ạ, e được 30 tuần thì e cần khám thêm gì quan trọng kh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi khi đi sanh có cần giấy tờ gì kh vì giấy tờ siêu âm xét nghiệm bị làm rách hết rồi ạ, e được 30 tuần thì e cần khám thêm gì quan trọng kh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi khi đi sanh có cần giấy tờ gì kh vì giấy tờ siêu âm xét nghiệm bị làm rách hết rồi ạ, e được 30 tuần thì e cần khám thêm gì quan trọng kh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi khi đi sanh có cần giấy tờ gì kh vì giấy tờ siêu âm xét nghiệm bị làm rách hết rồi ạ, e được 30 tuần thì e cần khám thêm gì quan trọng kh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi khi đi sanh có cần giấy tờ gì kh vì giấy tờ siêu âm xét nghiệm bị làm rách hết rồi ạ, e được 30 tuần thì e cần khám thêm gì quan trọng kh ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Cho e hỏi khi đi sanh có cần giấy tờ gì kh vì giấy tờ siêu âm xét nghiệm bị làm rách hết rồi ạ, e được 30 tuần thì e cần khám thêm gì quan trọng kh ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho e hỏi khi đi sanh có cần giấy tờ gì kh vì giấy tờ siêu âm xét nghiệm bị làm rách hết rồi ạ, e được 30 tuần thì e cần khám thêm gì quan trọng kh ạ

Trả lời:

(25-01-2023 19:14)

Chào bạn!

Bạn nên đk khám thai sớm để bs chuẩn bị hồ sơ khám thai định kỳ của mình nhé 

Thân ái

BS.Hoàng Thị Thanh Thảo

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác