cho e hỏi phá thai bằng thuốc, chi phí hết khoảng bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

cho e hỏi phá thai bằng thuốc, chi phí hết khoảng bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

cho e hỏi phá thai bằng thuốc, chi phí hết khoảng bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

cho e hỏi phá thai bằng thuốc, chi phí hết khoảng bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

cho e hỏi phá thai bằng thuốc, chi phí hết khoảng bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
cho e hỏi phá thai bằng thuốc, chi phí hết khoảng bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: cho e hỏi phá thai bằng thuốc, chi phí hết khoảng bao nhiêu ạ?

Trả lời:

(26-12-2017 16:33)

Chào bạn,

Chi phí phá thai bằng thuốc (thai dưới 7 tuần) khoảng 1 triệu đồng em nhé.

Thân mến.

HS. Hướng Mỹ Lan- Khoa Kế hoạch gia đình

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác