Cho e hỏi pt bằng phương pháp hút chân không thì có làm trong ngày và về không hay phải nằm lại bv theo dõi ak - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi pt bằng phương pháp hút chân không thì có làm trong ngày và về không hay phải nằm lại bv theo dõi ak - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi pt bằng phương pháp hút chân không thì có làm trong ngày và về không hay phải nằm lại bv theo dõi ak - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi pt bằng phương pháp hút chân không thì có làm trong ngày và về không hay phải nằm lại bv theo dõi ak - Bệnh viện Hùng Vương

Cho e hỏi pt bằng phương pháp hút chân không thì có làm trong ngày và về không hay phải nằm lại bv theo dõi ak - Bệnh viện Hùng Vương
Cho e hỏi pt bằng phương pháp hút chân không thì có làm trong ngày và về không hay phải nằm lại bv theo dõi ak - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho e hỏi pt bằng phương pháp hút chân không thì có làm trong ngày và về không hay phải nằm lại bv theo dõi ak

Trả lời:

(21-05-2024 20:01)

Chào bạn! Tại khoa Kế hoạch hóa gia đình có thực thực phá thai bằng phương pháp hút chân không cho tuổi thai < 12 tuần. Sau khi thực hiện dịch vụ, bạn có thể về sau 2-3 giờ nằm theo dõi.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác