Cho em hỏi bên mình bộ phận này chủ Nhật có làm không . Và làm tới mấy giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi bên mình bộ phận này chủ Nhật có làm không . Và làm tới mấy giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi bên mình bộ phận này chủ Nhật có làm không . Và làm tới mấy giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi bên mình bộ phận này chủ Nhật có làm không . Và làm tới mấy giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi bên mình bộ phận này chủ Nhật có làm không . Và làm tới mấy giờ - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi bên mình bộ phận này chủ Nhật có làm không . Và làm tới mấy giờ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi bên mình bộ phận này chủ Nhật có làm không . Và làm tới mấy giờ

Trả lời:

(03-03-2024 10:21)

Chào bạn. Qua câu hỏi bạn nêu chưa rõ bạn cần hỏi giờ làm việc của khoa nào. Bệnh viện thực hiện khám thai và khám phụ khoa, tiêm ngừa cho bé dịch vụ vào ngày Chủ nhật vào buổi sáng

Trân trọng

CS Quách Triều Ẩn Phi

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác