Cho Em hỏi bệnh viện Hùng Vương có may thẩm mỹ tầng sinh môn kg .và may xong bao lâu thì được ra về - Bệnh viện Hùng Vương

Cho Em hỏi bệnh viện Hùng Vương có may thẩm mỹ tầng sinh môn kg .và may xong bao lâu thì được ra về - Bệnh viện Hùng Vương

Cho Em hỏi bệnh viện Hùng Vương có may thẩm mỹ tầng sinh môn kg .và may xong bao lâu thì được ra về - Bệnh viện Hùng Vương

Cho Em hỏi bệnh viện Hùng Vương có may thẩm mỹ tầng sinh môn kg .và may xong bao lâu thì được ra về - Bệnh viện Hùng Vương

Cho Em hỏi bệnh viện Hùng Vương có may thẩm mỹ tầng sinh môn kg .và may xong bao lâu thì được ra về - Bệnh viện Hùng Vương
Cho Em hỏi bệnh viện Hùng Vương có may thẩm mỹ tầng sinh môn kg .và may xong bao lâu thì được ra về - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho Em hỏi bệnh viện Hùng Vương có may thẩm mỹ tầng sinh môn kg .và may xong bao lâu thì được ra về

Trả lời:

(26-03-2024 13:04)

Chào bạn! Khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện hùng vương có thực hiện dịch vụ may thẩm mỹ tầng sinh môn, sau khi thực hiện thủ thuật, bạn sẽ về sau khi theo dõi khoảng 2 tiếng tại khoa. Bạn mang theo căn cước công dân đến lầu 3 khoa Kế hoạch hoá gia đình lầu 3 dãy H để được tư vấn kỹ hơn.

Trân trọng

HS Phạm Quách Yến Xuân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác