Cho em hỏi BHYT bệnh viện khác có khám tại bệnh biện hùng vương đc không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi BHYT bệnh viện khác có khám tại bệnh biện hùng vương đc không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi BHYT bệnh viện khác có khám tại bệnh biện hùng vương đc không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi BHYT bệnh viện khác có khám tại bệnh biện hùng vương đc không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi BHYT bệnh viện khác có khám tại bệnh biện hùng vương đc không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi BHYT bệnh viện khác có khám tại bệnh biện hùng vương đc không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi BHYT bệnh viện khác có khám tại bệnh biện hùng vương đc không ạ

Trả lời:

(13-05-2024 06:26)

Chào em, bhyt ở bệnh viện khác muốn đến Hùng Vương khám hưởng bhyt thì phải xin giấy chuyển tuyến, trừ trường hợp nhập viện mới không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng đúng tuyến 80% trong danh mục bhyt chi trả, xin cám ơn.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác