Cho em hỏi cắt bao quy đầu bằng dụng cụ chi phí bao nhiêu - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi cắt bao quy đầu bằng dụng cụ chi phí bao nhiêu - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi cắt bao quy đầu bằng dụng cụ chi phí bao nhiêu - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi cắt bao quy đầu bằng dụng cụ chi phí bao nhiêu - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi cắt bao quy đầu bằng dụng cụ chi phí bao nhiêu - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi cắt bao quy đầu bằng dụng cụ chi phí bao nhiêu - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi cắt bao quy đầu bằng dụng cụ chi phí bao nhiêu

Trả lời:

(22-02-2024 17:58)

Chào bạn. Bệnh viện không thực hiện dịch vụ này nhé. Bạn có thể liên hệ các bệnh viện đa khoa có kho nam khoa nhé

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác