cho em hỏi, e ỡ quê an giang, hiện có bảo hiểm y tế cử nhà nước xài đả lâu.. nhưng do lấy chồng nên e lên tphcm sống và e dự sanh bé ở bệnh viện hùng vương, hiện tại e đang ở quận 11, vậy nếu e sanh vô thẳng BV hùng vương thì e có được thanh bảo hiểm không ạ?? và e cần mang theo giấy tờ gì ạ?? - Bệnh viện Hùng Vương

cho em hỏi, e ỡ quê an giang, hiện có bảo hiểm y tế cử nhà nước xài đả lâu.. nhưng do lấy chồng nên e lên tphcm sống và e dự sanh bé ở bệnh viện hùng vương, hiện tại e đang ở quận 11, vậy nếu e sanh vô thẳng BV hùng vương thì e có được thanh bảo hiểm không ạ?? và e cần mang theo giấy tờ gì ạ?? - Bệnh viện Hùng Vương

cho em hỏi, e ỡ quê an giang, hiện có bảo hiểm y tế cử nhà nước xài đả lâu.. nhưng do lấy chồng nên e lên tphcm sống và e dự sanh bé ở bệnh viện hùng vương, hiện tại e đang ở quận 11, vậy nếu e sanh vô thẳng BV hùng vương thì e có được thanh bảo hiểm không ạ?? và e cần mang theo giấy tờ gì ạ?? - Bệnh viện Hùng Vương

cho em hỏi, e ỡ quê an giang, hiện có bảo hiểm y tế cử nhà nước xài đả lâu.. nhưng do lấy chồng nên e lên tphcm sống và e dự sanh bé ở bệnh viện hùng vương, hiện tại e đang ở quận 11, vậy nếu e sanh vô thẳng BV hùng vương thì e có được thanh bảo hiểm không ạ?? và e cần mang theo giấy tờ gì ạ?? - Bệnh viện Hùng Vương

cho em hỏi, e ỡ quê an giang, hiện có bảo hiểm y tế cử nhà nước xài đả lâu.. nhưng do lấy chồng nên e lên tphcm sống và e dự sanh bé ở bệnh viện hùng vương, hiện tại e đang ở quận 11, vậy nếu e sanh vô thẳng BV hùng vương thì e có được thanh bảo hiểm không ạ?? và e cần mang theo giấy tờ gì ạ?? - Bệnh viện Hùng Vương
cho em hỏi, e ỡ quê an giang, hiện có bảo hiểm y tế cử nhà nước xài đả lâu.. nhưng do lấy chồng nên e lên tphcm sống và e dự sanh bé ở bệnh viện hùng vương, hiện tại e đang ở quận 11, vậy nếu e sanh vô thẳng BV hùng vương thì e có được thanh bảo hiểm không ạ?? và e cần mang theo giấy tờ gì ạ?? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: cho em hỏi, e ỡ quê an giang, hiện có bảo hiểm y tế cử nhà nước xài đả lâu.. nhưng do lấy chồng nên e lên tphcm sống và e dự sanh bé ở bệnh viện hùng vương, hiện tại e đang ở quận 11, vậy nếu e sanh vô thẳng BV hùng vương thì e có được thanh bảo hiểm không ạ?? và e cần mang theo giấy tờ gì ạ??

Trả lời:

(17-05-2024 12:46)

 Chào em, bhyt ở bệnh viện khác muốn đến Hùng Vương sanh trường hợp nhập viện không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng đúng tuyến 80 % trong danh mục bhyt chi trả, e trình thẻ BHYT và CCCD bản chính, xin cám ơn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác