Cho em hỏi em đang có vết mổ cũ mới 2 năm thì có được đăng kí mổ chủ động được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi em đang có vết mổ cũ mới 2 năm thì có được đăng kí mổ chủ động được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi em đang có vết mổ cũ mới 2 năm thì có được đăng kí mổ chủ động được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi em đang có vết mổ cũ mới 2 năm thì có được đăng kí mổ chủ động được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi em đang có vết mổ cũ mới 2 năm thì có được đăng kí mổ chủ động được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi em đang có vết mổ cũ mới 2 năm thì có được đăng kí mổ chủ động được không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi em đang có vết mổ cũ mới 2 năm thì có được đăng kí mổ chủ động được không ạ

Trả lời:

(24-02-2024 18:18)

Chào bạn. Trong suốt thai kỳ, bạn vui lòng thực hiện khám thai theo chỉ định, tuỳ vào sức khoẻ thai kỳ của bạn qua khám thai định kỳ, bác sĩ sẽ có chỉ định và chẩn đoán phù hợp nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác