Cho em hỏi. Em khám thai theo Bs tư. Em muốn hỏi dịch vụ gói sanh mổ ở bV giá bao nhiêu ạ?. Em có bhyt bệnh viện thống nhất. Khi đăng ký mổ dịch vụ BV hùng vương em có được hưởng BHYt ko ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi. Em khám thai theo Bs tư. Em muốn hỏi dịch vụ gói sanh mổ ở bV giá bao nhiêu ạ?. Em có bhyt bệnh viện thống nhất. Khi đăng ký mổ dịch vụ BV hùng vương em có được hưởng BHYt ko ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi. Em khám thai theo Bs tư. Em muốn hỏi dịch vụ gói sanh mổ ở bV giá bao nhiêu ạ?. Em có bhyt bệnh viện thống nhất. Khi đăng ký mổ dịch vụ BV hùng vương em có được hưởng BHYt ko ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi. Em khám thai theo Bs tư. Em muốn hỏi dịch vụ gói sanh mổ ở bV giá bao nhiêu ạ?. Em có bhyt bệnh viện thống nhất. Khi đăng ký mổ dịch vụ BV hùng vương em có được hưởng BHYt ko ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi. Em khám thai theo Bs tư. Em muốn hỏi dịch vụ gói sanh mổ ở bV giá bao nhiêu ạ?. Em có bhyt bệnh viện thống nhất. Khi đăng ký mổ dịch vụ BV hùng vương em có được hưởng BHYt ko ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi. Em khám thai theo Bs tư. Em muốn hỏi dịch vụ gói sanh mổ ở bV giá bao nhiêu ạ?. Em có bhyt bệnh viện thống nhất. Khi đăng ký mổ dịch vụ BV hùng vương em có được hưởng BHYt ko ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi. Em khám thai theo Bs tư. Em muốn hỏi dịch vụ gói sanh mổ ở bV giá bao nhiêu ạ?. Em có bhyt bệnh viện thống nhất. Khi đăng ký mổ dịch vụ BV hùng vương em có được hưởng BHYt ko ạ?

Trả lời:

(24-04-2024 17:41)

Chào chị , hiện tại bệnh viện chưa triển khai trọn gói mổ , khi chị nhập viện sẽ tạm ứng từ 10.000.000 đến 18.000.000 , trong quá trình nằm viện phát sinh chi phí thêm thì chị sẽ tạm ứng thêm ạ , khi xuất viện nếu còn dư tiền bệnh viện sẽ hoàn lại , trường hợp nhập viện sanh ( mổ )thì không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bhyt đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , xin cám ơn

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác