Cho em hỏi giờ sinh bác sĩ thông báo cho người nhà là lúc trẻ được vệ sinh và mọi thủ tục trong phòng sinh được hoàn thành (khâu tầng sinh môn,..)hay là giờ đứa bé chính thức lọt lòng ạ? Em được thông tin là bác sĩ thông báo 10h sáng mẹ em sinh xong và mẹ em sinh thường ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi giờ sinh bác sĩ thông báo cho người nhà là lúc trẻ được vệ sinh và mọi thủ tục trong phòng sinh được hoàn thành (khâu tầng sinh môn,..)hay là giờ đứa bé chính thức lọt lòng ạ? Em được thông tin là bác sĩ thông báo 10h sáng mẹ em sinh xong và mẹ em sinh thường ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi giờ sinh bác sĩ thông báo cho người nhà là lúc trẻ được vệ sinh và mọi thủ tục trong phòng sinh được hoàn thành (khâu tầng sinh môn,..)hay là giờ đứa bé chính thức lọt lòng ạ? Em được thông tin là bác sĩ thông báo 10h sáng mẹ em sinh xong và mẹ em sinh thường ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi giờ sinh bác sĩ thông báo cho người nhà là lúc trẻ được vệ sinh và mọi thủ tục trong phòng sinh được hoàn thành (khâu tầng sinh môn,..)hay là giờ đứa bé chính thức lọt lòng ạ? Em được thông tin là bác sĩ thông báo 10h sáng mẹ em sinh xong và mẹ em sinh thường ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi giờ sinh bác sĩ thông báo cho người nhà là lúc trẻ được vệ sinh và mọi thủ tục trong phòng sinh được hoàn thành (khâu tầng sinh môn,..)hay là giờ đứa bé chính thức lọt lòng ạ? Em được thông tin là bác sĩ thông báo 10h sáng mẹ em sinh xong và mẹ em sinh thường ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi giờ sinh bác sĩ thông báo cho người nhà là lúc trẻ được vệ sinh và mọi thủ tục trong phòng sinh được hoàn thành (khâu tầng sinh môn,..)hay là giờ đứa bé chính thức lọt lòng ạ? Em được thông tin là bác sĩ thông báo 10h sáng mẹ em sinh xong và mẹ em sinh thường ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi giờ sinh bác sĩ thông báo cho người nhà là lúc trẻ được vệ sinh và mọi thủ tục trong phòng sinh được hoàn thành (khâu tầng sinh môn,..)hay là giờ đứa bé chính thức lọt lòng ạ? Em được thông tin là bác sĩ thông báo 10h sáng mẹ em sinh xong và mẹ em sinh thường ạ.

Trả lời:

(12-03-2024 16:44)

Chào bạn. Giờ sinh bé được thông báo qua tin nhắn là giờ bé ra khỏi mẹ, được vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra cân nặng và cho mẹ thấy bé.

Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác