Cho em hỏi là chi phí sinh mổ lần 2 , có bhyt thì khoảng bao nhiu tiền , và cần chuẩn bị giấy tờ gì theo vậy - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi là chi phí sinh mổ lần 2 , có bhyt thì khoảng bao nhiu tiền , và cần chuẩn bị giấy tờ gì theo vậy - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi là chi phí sinh mổ lần 2 , có bhyt thì khoảng bao nhiu tiền , và cần chuẩn bị giấy tờ gì theo vậy - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi là chi phí sinh mổ lần 2 , có bhyt thì khoảng bao nhiu tiền , và cần chuẩn bị giấy tờ gì theo vậy - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi là chi phí sinh mổ lần 2 , có bhyt thì khoảng bao nhiu tiền , và cần chuẩn bị giấy tờ gì theo vậy - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi là chi phí sinh mổ lần 2 , có bhyt thì khoảng bao nhiu tiền , và cần chuẩn bị giấy tờ gì theo vậy - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi là chi phí sinh mổ lần 2 , có bhyt thì khoảng bao nhiu tiền , và cần chuẩn bị giấy tờ gì theo vậy

Trả lời:

(18-03-2024 12:34)

Chào em , trường hợp nhập viện sanh , sanh nhà nước hay sanh dịch vụ đều sử dụng được bhyt , sanh nhà nước tạm ứng 7.000.000 , sanh dịch vụ tạm ứng từ 10.000.000 đến 18.000.000 , trong quá trình nằm viện nếu phát sinh chi phí thì sẽ tạm ứng thêm , khi xuất viện nếu còn thừa tiền bệnh viện sẽ hoàn lại , xin cám ơn.
KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác