cho em hỏi là em có tham gia BHYT, nơi đăng ký KCB ban đầu là bệnh viện Xuyên Á, thì khi em đăng ký khám phụ khoa ở bệnh viên Hùng Vương thì em có được hưởng bảo hiểm không ạ, nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

cho em hỏi là em có tham gia BHYT, nơi đăng ký KCB ban đầu là bệnh viện Xuyên Á, thì khi em đăng ký khám phụ khoa ở bệnh viên Hùng Vương thì em có được hưởng bảo hiểm không ạ, nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

cho em hỏi là em có tham gia BHYT, nơi đăng ký KCB ban đầu là bệnh viện Xuyên Á, thì khi em đăng ký khám phụ khoa ở bệnh viên Hùng Vương thì em có được hưởng bảo hiểm không ạ, nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

cho em hỏi là em có tham gia BHYT, nơi đăng ký KCB ban đầu là bệnh viện Xuyên Á, thì khi em đăng ký khám phụ khoa ở bệnh viên Hùng Vương thì em có được hưởng bảo hiểm không ạ, nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

cho em hỏi là em có tham gia BHYT, nơi đăng ký KCB ban đầu là bệnh viện Xuyên Á, thì khi em đăng ký khám phụ khoa ở bệnh viên Hùng Vương thì em có được hưởng bảo hiểm không ạ, nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
cho em hỏi là em có tham gia BHYT, nơi đăng ký KCB ban đầu là bệnh viện Xuyên Á, thì khi em đăng ký khám phụ khoa ở bệnh viên Hùng Vương thì em có được hưởng bảo hiểm không ạ, nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: cho em hỏi là em có tham gia BHYT, nơi đăng ký KCB ban đầu là bệnh viện Xuyên Á, thì khi em đăng ký khám phụ khoa ở bệnh viên Hùng Vương thì em có được hưởng bảo hiểm không ạ, nếu được thì mức hưởng là bao nhiêu ạ?

Trả lời:

(07-12-2023 15:30)

Chào em, khi đến khám Bệnh viện Hùng Vương muốn hưởng BHYT bắt buộc phải có giấy chuyển tuyến , trường hợp nhập viện điều trị nội trú thì mới không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng đúng tuyến 80% trong danh mục BHYT chi trả , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác