Cho em hỏi thứ 7, chủ nhật (9/12, 10/12)có tiêm vắcxin 6 trong 1 cho bé không a? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi thứ 7, chủ nhật (9/12, 10/12)có tiêm vắcxin 6 trong 1 cho bé không a? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi thứ 7, chủ nhật (9/12, 10/12)có tiêm vắcxin 6 trong 1 cho bé không a? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi thứ 7, chủ nhật (9/12, 10/12)có tiêm vắcxin 6 trong 1 cho bé không a? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi thứ 7, chủ nhật (9/12, 10/12)có tiêm vắcxin 6 trong 1 cho bé không a? - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi thứ 7, chủ nhật (9/12, 10/12)có tiêm vắcxin 6 trong 1 cho bé không a? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi thứ 7, chủ nhật (9/12, 10/12)có tiêm vắcxin 6 trong 1 cho bé không a?

Trả lời:

(05-12-2023 07:39)

Chào bạn. Thứ 7, chủ nhật có tiêm vắcxin 6 trong 1 cho bé nhé. Trước khi đến vui lòng liên hệ số điện thoại 0961251431 nhé

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác