Cho em hỏi tổng chi phí cho các siêu âm và xét nghiệm ở mốc thai 11 - 13w là bao nhiêu vậy ạ và bao gồm những siêu âm và xét nghiệm nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi tổng chi phí cho các siêu âm và xét nghiệm ở mốc thai 11 - 13w là bao nhiêu vậy ạ và bao gồm những siêu âm và xét nghiệm nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi tổng chi phí cho các siêu âm và xét nghiệm ở mốc thai 11 - 13w là bao nhiêu vậy ạ và bao gồm những siêu âm và xét nghiệm nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi tổng chi phí cho các siêu âm và xét nghiệm ở mốc thai 11 - 13w là bao nhiêu vậy ạ và bao gồm những siêu âm và xét nghiệm nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi tổng chi phí cho các siêu âm và xét nghiệm ở mốc thai 11 - 13w là bao nhiêu vậy ạ và bao gồm những siêu âm và xét nghiệm nào? - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi tổng chi phí cho các siêu âm và xét nghiệm ở mốc thai 11 - 13w là bao nhiêu vậy ạ và bao gồm những siêu âm và xét nghiệm nào? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi tổng chi phí cho các siêu âm và xét nghiệm ở mốc thai 11 - 13w là bao nhiêu vậy ạ và bao gồm những siêu âm và xét nghiệm nào?

Trả lời:

(04-04-2024 23:35)

Chào bạn! Vào thời điểm 11-13 tuần, nếu bạn chọn Double test là test sàng lọc dị tật cho thai, chi phí siêu âm và xét nghiệm máu mẹ, con khoảng 3,000,000 đồng. Nếu bạn chọn NIPT là test sàng lọc Down cho thai, chi phí siêu âm và xét nghiệm máu mẹ, con khoảng 9,000,000 đồng. Xét nghiệm máu mẹ bao gồm: Huyết đồ, nhóm máu, đường huyết, HIV, Giang mai, VGSVB, Rubella IgG và IgM và sàng lọc nguy cơ tiền sản giật. Xét nghiệm máu con: Double test hay NIPT.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác