Cho em hỏi tổng chi phí sinh mổ dịch vụ lần 3 là bao nhiêu nhiêu tiền ạ, em có BHYT nhưng trái tuyến, ngày dự sinh của em là 10/7/2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi tổng chi phí sinh mổ dịch vụ lần 3 là bao nhiêu nhiêu tiền ạ, em có BHYT nhưng trái tuyến, ngày dự sinh của em là 10/7/2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi tổng chi phí sinh mổ dịch vụ lần 3 là bao nhiêu nhiêu tiền ạ, em có BHYT nhưng trái tuyến, ngày dự sinh của em là 10/7/2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi tổng chi phí sinh mổ dịch vụ lần 3 là bao nhiêu nhiêu tiền ạ, em có BHYT nhưng trái tuyến, ngày dự sinh của em là 10/7/2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi tổng chi phí sinh mổ dịch vụ lần 3 là bao nhiêu nhiêu tiền ạ, em có BHYT nhưng trái tuyến, ngày dự sinh của em là 10/7/2024 - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi tổng chi phí sinh mổ dịch vụ lần 3 là bao nhiêu nhiêu tiền ạ, em có BHYT nhưng trái tuyến, ngày dự sinh của em là 10/7/2024 - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi tổng chi phí sinh mổ dịch vụ lần 3 là bao nhiêu nhiêu tiền ạ, em có BHYT nhưng trái tuyến, ngày dự sinh của em là 10/7/2024

Trả lời:

(12-04-2024 13:36)

Chào em , trường hợp nhập viện sanh thì không cần giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng bhyt đúng tuyến , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , tiền công mổ lần 3 giá 7.193.000 , bhyt chi trả 3.102.000 ( bệnh nhân hưởng 80% là 2.481.600)  , còn lại chênh lệch bệnh nhân tự thanh toán , sanh ( mổ ) dịch vụ tạm ứng 10.000.000 đến 18.000.000 , xin cám ơn 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác