Cho em hỏi, trong lúc chuyển nhà em đã để thất lạc sổ sức khỏe của con. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi, trong lúc chuyển nhà em đã để thất lạc sổ sức khỏe của con. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi, trong lúc chuyển nhà em đã để thất lạc sổ sức khỏe của con. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi, trong lúc chuyển nhà em đã để thất lạc sổ sức khỏe của con. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi, trong lúc chuyển nhà em đã để thất lạc sổ sức khỏe của con. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi, trong lúc chuyển nhà em đã để thất lạc sổ sức khỏe của con. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em cảm ơn. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi, trong lúc chuyển nhà em đã để thất lạc sổ sức khỏe của con. Vậy bây giờ em phải làm thế nào ạ? Em cảm ơn.

Trả lời:

(01-12-2023 11:51)

Thân chào mẹ bé, mẹ bé cho bé đến khám tại phòng khám nhi BV Hùng Vương, mẹ bé nhớ khai thông tin, đăng ký mua sổ mới, nhân viên phòng khám sẽ trích lục lại cho bé những mũi vaccin đã tiêm. Sau đó, Bs sẽ khám sàng lọc và tiêm các vaccin còn thiếu. Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác