Cho em hỏi?e làm 2 xét nghiệm(HPV,tầm soát UTCYC)ở BVHV được 1 năm mấy rồi,vậy cho e biết là bao lâu e xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi?e làm 2 xét nghiệm(HPV,tầm soát UTCYC)ở BVHV được 1 năm mấy rồi,vậy cho e biết là bao lâu e xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi?e làm 2 xét nghiệm(HPV,tầm soát UTCYC)ở BVHV được 1 năm mấy rồi,vậy cho e biết là bao lâu e xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi?e làm 2 xét nghiệm(HPV,tầm soát UTCYC)ở BVHV được 1 năm mấy rồi,vậy cho e biết là bao lâu e xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho em hỏi?e làm 2 xét nghiệm(HPV,tầm soát UTCYC)ở BVHV được 1 năm mấy rồi,vậy cho e biết là bao lâu e xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Cho em hỏi?e làm 2 xét nghiệm(HPV,tầm soát UTCYC)ở BVHV được 1 năm mấy rồi,vậy cho e biết là bao lâu e xét nghiệm lại ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho em hỏi?e làm 2 xét nghiệm(HPV,tầm soát UTCYC)ở BVHV được 1 năm mấy rồi,vậy cho e biết là bao lâu e xét nghiệm lại ạ

Trả lời:

(22-03-2024 12:27)

Chào em! Theo khuyến cáo là 3 - 5 năm,  em nên khám định kỳ mỗi 6 tháng để bác sĩ đánh giá có thể làm lại xét nghiệm sớm hơn không nhé!

Trân trọng

BS Nguyễn Thị Hồng Nhung

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác