Cho mình hỏi bệnh viện có mấy gói xét nghiệm nipt ạ? Và giá từng gói như thế nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho mình hỏi bệnh viện có mấy gói xét nghiệm nipt ạ? Và giá từng gói như thế nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho mình hỏi bệnh viện có mấy gói xét nghiệm nipt ạ? Và giá từng gói như thế nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho mình hỏi bệnh viện có mấy gói xét nghiệm nipt ạ? Và giá từng gói như thế nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Cho mình hỏi bệnh viện có mấy gói xét nghiệm nipt ạ? Và giá từng gói như thế nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Cho mình hỏi bệnh viện có mấy gói xét nghiệm nipt ạ? Và giá từng gói như thế nào ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho mình hỏi bệnh viện có mấy gói xét nghiệm nipt ạ? Và giá từng gói như thế nào ạ?

Trả lời:

(04-04-2024 09:53)

Chào bạn, hiện tại Bệnh Viện Hùng Vương chỉ có 1 gói Xét nghiệm NIPT 23 Nhiễm sắt thể , giá 6.600.000đ, đây là gói Xét nhiệm NIPT đầy đủ nhất và có chứng nhận IVD theo chuẩn Bộ y tế.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác