Cho mình hỏi làm thủ tục đi sinh mới nhất cần những giấy tờ gì ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho mình hỏi làm thủ tục đi sinh mới nhất cần những giấy tờ gì ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho mình hỏi làm thủ tục đi sinh mới nhất cần những giấy tờ gì ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho mình hỏi làm thủ tục đi sinh mới nhất cần những giấy tờ gì ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Cho mình hỏi làm thủ tục đi sinh mới nhất cần những giấy tờ gì ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Cho mình hỏi làm thủ tục đi sinh mới nhất cần những giấy tờ gì ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Cho mình hỏi làm thủ tục đi sinh mới nhất cần những giấy tờ gì ạ

Trả lời:

(25-04-2024 11:53)

Bạn tham khảo chi tiết tại đây https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OJLrz2vTqH4tvDrgoSYn8wXWO10Bz4gn nhé!

Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác