Dạ! Bác sĩ cho em hỏi, e vừa khám thai ngày 12/4, nhưng vì đông quá nên BV hẹn siêu âm 4D vào ngày 24/4. Ngày 12/4 e có xin giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH, vậy 24/4 này e đi khám có xin được giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ! Bác sĩ cho em hỏi, e vừa khám thai ngày 12/4, nhưng vì đông quá nên BV hẹn siêu âm 4D vào ngày 24/4. Ngày 12/4 e có xin giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH, vậy 24/4 này e đi khám có xin được giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ! Bác sĩ cho em hỏi, e vừa khám thai ngày 12/4, nhưng vì đông quá nên BV hẹn siêu âm 4D vào ngày 24/4. Ngày 12/4 e có xin giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH, vậy 24/4 này e đi khám có xin được giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ! Bác sĩ cho em hỏi, e vừa khám thai ngày 12/4, nhưng vì đông quá nên BV hẹn siêu âm 4D vào ngày 24/4. Ngày 12/4 e có xin giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH, vậy 24/4 này e đi khám có xin được giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ! Bác sĩ cho em hỏi, e vừa khám thai ngày 12/4, nhưng vì đông quá nên BV hẹn siêu âm 4D vào ngày 24/4. Ngày 12/4 e có xin giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH, vậy 24/4 này e đi khám có xin được giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ! Bác sĩ cho em hỏi, e vừa khám thai ngày 12/4, nhưng vì đông quá nên BV hẹn siêu âm 4D vào ngày 24/4. Ngày 12/4 e có xin giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH, vậy 24/4 này e đi khám có xin được giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH không ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ! Bác sĩ cho em hỏi, e vừa khám thai ngày 12/4, nhưng vì đông quá nên BV hẹn siêu âm 4D vào ngày 24/4. Ngày 12/4 e có xin giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH, vậy 24/4 này e đi khám có xin được giấy nghỉ khám thai hưởng BHXH không ạ?

Trả lời:

(22-04-2024 19:03)

Chào em, trong 1 lần mang thai, BHXH cấp giấy nghỉ khám thai tối đa 5 lần. Bệnh viện Hùng Vương sẽ cấp giấy nghỉ khám thai 1 ngày theo chế độ BHXH khi em có thông tin đăng ký khám thai vào ngày tương ứng em nhé. 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác