Dạ bs ạ ,em vừa mổ ở bệnh viện ngày 5/12 và xuất viện ngày 8/12 .bs dặn 10/12 là cắt chỉ tại trạm xá gần nhất mà khi cắt vết thương chưa dính lại còn bị hở như vậy có cần đi khám lại không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ bs ạ ,em vừa mổ ở bệnh viện ngày 5/12 và xuất viện ngày 8/12 .bs dặn 10/12 là cắt chỉ tại trạm xá gần nhất mà khi cắt vết thương chưa dính lại còn bị hở như vậy có cần đi khám lại không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ bs ạ ,em vừa mổ ở bệnh viện ngày 5/12 và xuất viện ngày 8/12 .bs dặn 10/12 là cắt chỉ tại trạm xá gần nhất mà khi cắt vết thương chưa dính lại còn bị hở như vậy có cần đi khám lại không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ bs ạ ,em vừa mổ ở bệnh viện ngày 5/12 và xuất viện ngày 8/12 .bs dặn 10/12 là cắt chỉ tại trạm xá gần nhất mà khi cắt vết thương chưa dính lại còn bị hở như vậy có cần đi khám lại không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ bs ạ ,em vừa mổ ở bệnh viện ngày 5/12 và xuất viện ngày 8/12 .bs dặn 10/12 là cắt chỉ tại trạm xá gần nhất mà khi cắt vết thương chưa dính lại còn bị hở như vậy có cần đi khám lại không ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ bs ạ ,em vừa mổ ở bệnh viện ngày 5/12 và xuất viện ngày 8/12 .bs dặn 10/12 là cắt chỉ tại trạm xá gần nhất mà khi cắt vết thương chưa dính lại còn bị hở như vậy có cần đi khám lại không ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ bs ạ ,em vừa mổ ở bệnh viện ngày 5/12 và xuất viện ngày 8/12 .bs dặn 10/12 là cắt chỉ tại trạm xá gần nhất mà khi cắt vết thương chưa dính lại còn bị hở như vậy có cần đi khám lại không ạ

Trả lời:

(10-12-2023 12:59)

Xin chào em, với tình trang vết mổ hiện tại theo em mô tả chị nghĩ em nên đến bệnh viện khám lại để được đánh giá tình trang vết mổ chính xác hơn. Bác sĩ sẽ kiểm tra,  hướng dẫn cách chăm sóc và dùng  thêm thuốc để vết thương của em hồi phục 1 cách tốt nhất. Cám ơn em đã tin tưởng bệnh viện và mong được chăm sóc tốt hơn cho em.

Trân trọng.

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác