dạ bsi cho e hỏi khi e uống thuốc phá thai viên th2 thì bao lâu thì túi thai được đẩy ra ngoài ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

dạ bsi cho e hỏi khi e uống thuốc phá thai viên th2 thì bao lâu thì túi thai được đẩy ra ngoài ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

dạ bsi cho e hỏi khi e uống thuốc phá thai viên th2 thì bao lâu thì túi thai được đẩy ra ngoài ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

dạ bsi cho e hỏi khi e uống thuốc phá thai viên th2 thì bao lâu thì túi thai được đẩy ra ngoài ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

dạ bsi cho e hỏi khi e uống thuốc phá thai viên th2 thì bao lâu thì túi thai được đẩy ra ngoài ạ? - Bệnh viện Hùng Vương
dạ bsi cho e hỏi khi e uống thuốc phá thai viên th2 thì bao lâu thì túi thai được đẩy ra ngoài ạ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: dạ bsi cho e hỏi khi e uống thuốc phá thai viên th2 thì bao lâu thì túi thai được đẩy ra ngoài ạ?

Trả lời:

(18-11-2023 20:07)

Xin chào bạn! Trường hợp của bạn chưa nói rõ tuần thai và sự đáp ứng thuốc của mỗi người khác nhau nên không thể trả lời chính xác thời gian cho bạn. Bạn cần tái khám theo đúng lịch hẹn để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt nhất bạn nhé!

Trân trọng

HS Phạm Quách Yến Xuân

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác