Dạ chào bác sĩ. Cho em hỏi ngày 26//4/2024 (thứ 6) bệnh viện có hẹn trả kết quả xét nghiệm u vú, nhưng em bận không thể nào lên bệnh viện lấy được. Em muốn hỏi mình có thể quét mã QR hoặc bệnh viện có thể hỗ trợ gửi trả kết quả qua bưu điện được ko ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ. Cho em hỏi ngày 26//4/2024 (thứ 6) bệnh viện có hẹn trả kết quả xét nghiệm u vú, nhưng em bận không thể nào lên bệnh viện lấy được. Em muốn hỏi mình có thể quét mã QR hoặc bệnh viện có thể hỗ trợ gửi trả kết quả qua bưu điện được ko ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ. Cho em hỏi ngày 26//4/2024 (thứ 6) bệnh viện có hẹn trả kết quả xét nghiệm u vú, nhưng em bận không thể nào lên bệnh viện lấy được. Em muốn hỏi mình có thể quét mã QR hoặc bệnh viện có thể hỗ trợ gửi trả kết quả qua bưu điện được ko ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ. Cho em hỏi ngày 26//4/2024 (thứ 6) bệnh viện có hẹn trả kết quả xét nghiệm u vú, nhưng em bận không thể nào lên bệnh viện lấy được. Em muốn hỏi mình có thể quét mã QR hoặc bệnh viện có thể hỗ trợ gửi trả kết quả qua bưu điện được ko ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ. Cho em hỏi ngày 26//4/2024 (thứ 6) bệnh viện có hẹn trả kết quả xét nghiệm u vú, nhưng em bận không thể nào lên bệnh viện lấy được. Em muốn hỏi mình có thể quét mã QR hoặc bệnh viện có thể hỗ trợ gửi trả kết quả qua bưu điện được ko ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ chào bác sĩ. Cho em hỏi ngày 26//4/2024 (thứ 6) bệnh viện có hẹn trả kết quả xét nghiệm u vú, nhưng em bận không thể nào lên bệnh viện lấy được. Em muốn hỏi mình có thể quét mã QR hoặc bệnh viện có thể hỗ trợ gửi trả kết quả qua bưu điện được ko ạ? Em cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ chào bác sĩ. Cho em hỏi ngày 26//4/2024 (thứ 6) bệnh viện có hẹn trả kết quả xét nghiệm u vú, nhưng em bận không thể nào lên bệnh viện lấy được. Em muốn hỏi mình có thể quét mã QR hoặc bệnh viện có thể hỗ trợ gửi trả kết quả qua bưu điện được ko ạ? Em cảm ơn

Trả lời:

(25-04-2024 12:46)

Chào bạn! Bạn vui lòng đến trực tiếp khoa để nhận kết quả theo hẹn nhé. Trân trọng.

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác