Dạ chào bác sĩ, e có thai 12 tuần e muốn làm làm xét nghiệm NIPT, cho e hỏi thì chi phí xét nghiệm NIPT tại bệnh viện tầm bao nhiêu ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ, e có thai 12 tuần e muốn làm làm xét nghiệm NIPT, cho e hỏi thì chi phí xét nghiệm NIPT tại bệnh viện tầm bao nhiêu ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ, e có thai 12 tuần e muốn làm làm xét nghiệm NIPT, cho e hỏi thì chi phí xét nghiệm NIPT tại bệnh viện tầm bao nhiêu ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ, e có thai 12 tuần e muốn làm làm xét nghiệm NIPT, cho e hỏi thì chi phí xét nghiệm NIPT tại bệnh viện tầm bao nhiêu ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ, e có thai 12 tuần e muốn làm làm xét nghiệm NIPT, cho e hỏi thì chi phí xét nghiệm NIPT tại bệnh viện tầm bao nhiêu ạ. - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ chào bác sĩ, e có thai 12 tuần e muốn làm làm xét nghiệm NIPT, cho e hỏi thì chi phí xét nghiệm NIPT tại bệnh viện tầm bao nhiêu ạ. - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ chào bác sĩ, e có thai 12 tuần e muốn làm làm xét nghiệm NIPT, cho e hỏi thì chi phí xét nghiệm NIPT tại bệnh viện tầm bao nhiêu ạ.

Trả lời:

(22-11-2023 10:42)

Chào em , giá làm xét nghiệm NIPT là 6.600.000đ , em có thể liên hệ khoa Di truyền y học, xin cám ơn

Trân trọng

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác