Dạ chào bác sĩ. Em 23 tuổi. 13/10 em có đi nạo sinh thiết kênh lòng tử cung từng phần và thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung thì sau khi nạo và xoắn em ra máu 1 tuần kèm máu cục thì hết và có ra dịch âm đạo màu trắng trong bình thường nhưng được 11 ngày ( 4/11) thì em lại ra huyết nâu dính băng rất ít từ 5/11 kéo dài đến 13/11 em đi tái khám thì bác sĩ đưa kết quả em bị tăng sản điển hình nội mạc tử cung (N85.0) bác sĩ cho em uống orgametril 5mg thì không còn ra máu nâu nữa nhưng nó lại tiết dịch nhầy nâu lúc có lúc không có mấy mảng nhầy màu nâu nhạt rất ít không dính băng chỉ khi nào em đi vệ sinh lau giấy mới thấy. Cho em hỏi em có bị sao không ạ. Em đọc trên mạng thì thường nạo còn sót lại máu cũ em có đi tái khám siêu âm nhưng bác sĩ kết luận chưa có ghi nhận bất thường. Em lo quá không biết em có bị sót bệnh hay kiểm tra sai không ạ. Cơ thể em bình thường không kèm triệu chứng gì hết ngoài ra dịch màu nâu thôi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ. Em 23 tuổi. 13/10 em có đi nạo sinh thiết kênh lòng tử cung từng phần và thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung thì sau khi nạo và xoắn em ra máu 1 tuần kèm máu cục thì hết và có ra dịch âm đạo màu trắng trong bình thường nhưng được 11 ngày ( 4/11) thì em lại ra huyết nâu dính băng rất ít từ 5/11 kéo dài đến 13/11 em đi tái khám thì bác sĩ đưa kết quả em bị tăng sản điển hình nội mạc tử cung (N85.0) bác sĩ cho em uống orgametril 5mg thì không còn ra máu nâu nữa nhưng nó lại tiết dịch nhầy nâu lúc có lúc không có mấy mảng nhầy màu nâu nhạt rất ít không dính băng chỉ khi nào em đi vệ sinh lau giấy mới thấy. Cho em hỏi em có bị sao không ạ. Em đọc trên mạng thì thường nạo còn sót lại máu cũ em có đi tái khám siêu âm nhưng bác sĩ kết luận chưa có ghi nhận bất thường. Em lo quá không biết em có bị sót bệnh hay kiểm tra sai không ạ. Cơ thể em bình thường không kèm triệu chứng gì hết ngoài ra dịch màu nâu thôi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ. Em 23 tuổi. 13/10 em có đi nạo sinh thiết kênh lòng tử cung từng phần và thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung thì sau khi nạo và xoắn em ra máu 1 tuần kèm máu cục thì hết và có ra dịch âm đạo màu trắng trong bình thường nhưng được 11 ngày ( 4/11) thì em lại ra huyết nâu dính băng rất ít từ 5/11 kéo dài đến 13/11 em đi tái khám thì bác sĩ đưa kết quả em bị tăng sản điển hình nội mạc tử cung (N85.0) bác sĩ cho em uống orgametril 5mg thì không còn ra máu nâu nữa nhưng nó lại tiết dịch nhầy nâu lúc có lúc không có mấy mảng nhầy màu nâu nhạt rất ít không dính băng chỉ khi nào em đi vệ sinh lau giấy mới thấy. Cho em hỏi em có bị sao không ạ. Em đọc trên mạng thì thường nạo còn sót lại máu cũ em có đi tái khám siêu âm nhưng bác sĩ kết luận chưa có ghi nhận bất thường. Em lo quá không biết em có bị sót bệnh hay kiểm tra sai không ạ. Cơ thể em bình thường không kèm triệu chứng gì hết ngoài ra dịch màu nâu thôi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ. Em 23 tuổi. 13/10 em có đi nạo sinh thiết kênh lòng tử cung từng phần và thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung thì sau khi nạo và xoắn em ra máu 1 tuần kèm máu cục thì hết và có ra dịch âm đạo màu trắng trong bình thường nhưng được 11 ngày ( 4/11) thì em lại ra huyết nâu dính băng rất ít từ 5/11 kéo dài đến 13/11 em đi tái khám thì bác sĩ đưa kết quả em bị tăng sản điển hình nội mạc tử cung (N85.0) bác sĩ cho em uống orgametril 5mg thì không còn ra máu nâu nữa nhưng nó lại tiết dịch nhầy nâu lúc có lúc không có mấy mảng nhầy màu nâu nhạt rất ít không dính băng chỉ khi nào em đi vệ sinh lau giấy mới thấy. Cho em hỏi em có bị sao không ạ. Em đọc trên mạng thì thường nạo còn sót lại máu cũ em có đi tái khám siêu âm nhưng bác sĩ kết luận chưa có ghi nhận bất thường. Em lo quá không biết em có bị sót bệnh hay kiểm tra sai không ạ. Cơ thể em bình thường không kèm triệu chứng gì hết ngoài ra dịch màu nâu thôi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bác sĩ. Em 23 tuổi. 13/10 em có đi nạo sinh thiết kênh lòng tử cung từng phần và thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung thì sau khi nạo và xoắn em ra máu 1 tuần kèm máu cục thì hết và có ra dịch âm đạo màu trắng trong bình thường nhưng được 11 ngày ( 4/11) thì em lại ra huyết nâu dính băng rất ít từ 5/11 kéo dài đến 13/11 em đi tái khám thì bác sĩ đưa kết quả em bị tăng sản điển hình nội mạc tử cung (N85.0) bác sĩ cho em uống orgametril 5mg thì không còn ra máu nâu nữa nhưng nó lại tiết dịch nhầy nâu lúc có lúc không có mấy mảng nhầy màu nâu nhạt rất ít không dính băng chỉ khi nào em đi vệ sinh lau giấy mới thấy. Cho em hỏi em có bị sao không ạ. Em đọc trên mạng thì thường nạo còn sót lại máu cũ em có đi tái khám siêu âm nhưng bác sĩ kết luận chưa có ghi nhận bất thường. Em lo quá không biết em có bị sót bệnh hay kiểm tra sai không ạ. Cơ thể em bình thường không kèm triệu chứng gì hết ngoài ra dịch màu nâu thôi ạ - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ chào bác sĩ. Em 23 tuổi. 13/10 em có đi nạo sinh thiết kênh lòng tử cung từng phần và thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung thì sau khi nạo và xoắn em ra máu 1 tuần kèm máu cục thì hết và có ra dịch âm đạo màu trắng trong bình thường nhưng được 11 ngày ( 4/11) thì em lại ra huyết nâu dính băng rất ít từ 5/11 kéo dài đến 13/11 em đi tái khám thì bác sĩ đưa kết quả em bị tăng sản điển hình nội mạc tử cung (N85.0) bác sĩ cho em uống orgametril 5mg thì không còn ra máu nâu nữa nhưng nó lại tiết dịch nhầy nâu lúc có lúc không có mấy mảng nhầy màu nâu nhạt rất ít không dính băng chỉ khi nào em đi vệ sinh lau giấy mới thấy. Cho em hỏi em có bị sao không ạ. Em đọc trên mạng thì thường nạo còn sót lại máu cũ em có đi tái khám siêu âm nhưng bác sĩ kết luận chưa có ghi nhận bất thường. Em lo quá không biết em có bị sót bệnh hay kiểm tra sai không ạ. Cơ thể em bình thường không kèm triệu chứng gì hết ngoài ra dịch màu nâu thôi ạ - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ chào bác sĩ. Em 23 tuổi. 13/10 em có đi nạo sinh thiết kênh lòng tử cung từng phần và thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung thì sau khi nạo và xoắn em ra máu 1 tuần kèm máu cục thì hết và có ra dịch âm đạo màu trắng trong bình thường nhưng được 11 ngày ( 4/11) thì em lại ra huyết nâu dính băng rất ít từ 5/11 kéo dài đến 13/11 em đi tái khám thì bác sĩ đưa kết quả em bị tăng sản điển hình nội mạc tử cung (N85.0) bác sĩ cho em uống orgametril 5mg thì không còn ra máu nâu nữa nhưng nó lại tiết dịch nhầy nâu lúc có lúc không có mấy mảng nhầy màu nâu nhạt rất ít không dính băng chỉ khi nào em đi vệ sinh lau giấy mới thấy. Cho em hỏi em có bị sao không ạ. Em đọc trên mạng thì thường nạo còn sót lại máu cũ em có đi tái khám siêu âm nhưng bác sĩ kết luận chưa có ghi nhận bất thường. Em lo quá không biết em có bị sót bệnh hay kiểm tra sai không ạ. Cơ thể em bình thường không kèm triệu chứng gì hết ngoài ra dịch màu nâu thôi ạ

Trả lời:

(20-11-2023 05:07)

Polype lòng tử cung gây rong kinh, dù đã nạo sinh thiết tầng và có uống thuốc kèm theo nhưng có thể chưa hết ra máu ngay trong tháng thuốc đầu
Bạn cần uống thuốc đều, không được quên và tái khám đúng hẹn bạn nhé

Trân trọng

BS Hoàng Lê Minh Hiền 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác