Dạ chào bs. Cho e hỏi nhập viện dưỡng thai có cần giấy chuyến tuyến kh ạ. Nếu cần thì mình nộp lúc nhập viện hay xuất viện ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bs. Cho e hỏi nhập viện dưỡng thai có cần giấy chuyến tuyến kh ạ. Nếu cần thì mình nộp lúc nhập viện hay xuất viện ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bs. Cho e hỏi nhập viện dưỡng thai có cần giấy chuyến tuyến kh ạ. Nếu cần thì mình nộp lúc nhập viện hay xuất viện ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bs. Cho e hỏi nhập viện dưỡng thai có cần giấy chuyến tuyến kh ạ. Nếu cần thì mình nộp lúc nhập viện hay xuất viện ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bs. Cho e hỏi nhập viện dưỡng thai có cần giấy chuyến tuyến kh ạ. Nếu cần thì mình nộp lúc nhập viện hay xuất viện ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ chào bs. Cho e hỏi nhập viện dưỡng thai có cần giấy chuyến tuyến kh ạ. Nếu cần thì mình nộp lúc nhập viện hay xuất viện ạ. E cảm ơn - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ chào bs. Cho e hỏi nhập viện dưỡng thai có cần giấy chuyến tuyến kh ạ. Nếu cần thì mình nộp lúc nhập viện hay xuất viện ạ. E cảm ơn

Trả lời:

(22-03-2024 17:07)

 Chào em , nếu nhập viện dưỡng thai không có giấy chuyển tuyến mức hưởng trái tuyến và đúng tuyến như nhau , mức hưởng 80% trong danh mục bhyt chi trả , xin cám ơn

Trân trọng

KTV Nguyễn Hạnh Minh Trúc

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác