Dạ chào bs em mang thai được 6 tuần nhưng bác sĩ bảo thai lưu và cần phải bỏ Cho em hỏi chi phí bỏ thai lưu bên mình như nào ạVà gồm những quy trình nào - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bs em mang thai được 6 tuần nhưng bác sĩ bảo thai lưu và cần phải bỏ Cho em hỏi chi phí bỏ thai lưu bên mình như nào ạVà gồm những quy trình nào - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bs em mang thai được 6 tuần nhưng bác sĩ bảo thai lưu và cần phải bỏ Cho em hỏi chi phí bỏ thai lưu bên mình như nào ạVà gồm những quy trình nào - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bs em mang thai được 6 tuần nhưng bác sĩ bảo thai lưu và cần phải bỏ Cho em hỏi chi phí bỏ thai lưu bên mình như nào ạVà gồm những quy trình nào - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ chào bs em mang thai được 6 tuần nhưng bác sĩ bảo thai lưu và cần phải bỏ Cho em hỏi chi phí bỏ thai lưu bên mình như nào ạVà gồm những quy trình nào - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ chào bs em mang thai được 6 tuần nhưng bác sĩ bảo thai lưu và cần phải bỏ Cho em hỏi chi phí bỏ thai lưu bên mình như nào ạVà gồm những quy trình nào - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ chào bs em mang thai được 6 tuần nhưng bác sĩ bảo thai lưu và cần phải bỏ Cho em hỏi chi phí bỏ thai lưu bên mình như nào ạVà gồm những quy trình nào

Trả lời:

(09-03-2024 01:56)

Chào bạn! Trường hợp thai lưu khoảng 6 tuần thì bạn có thể chấm dứt thai kỳ bằng  2 phương pháp như sau:
- Hút chân không với chi phí như sau: 
+ Gây tê: 950.000đ
+ Gây mê: 1.000.000đ
- Phương pháp nội khoa ( uống thuốc): 4.500.000đ
Bạn mang theo căn cước công dân đến lầu 3 khoa Kế hoạch hoá gia đình lầu 3 dãy H để được biết thêm thông tin.

Trân trọng

HS Phạm Quách Yến Xuân

 

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác