Dạ cho e hỏi, e muốn khám thai và theo dõi thai kì tại bv Hùng Vương, nhưng bhyt của e đang trái tuyến ( do e đk ở bv An Bình) thì khi khám thai ở bệnh viện Hùng Vương có được hưởng chế độ không ạ. E muốn khám thường, không phải khám dv ạ? Và cho e hỏi khoa khám thường ở khu nào của bv ạ, hiện e đã khám 2 lần dv rồi và muốn chuyển sang khám thường để được hưởng bhyt ạ? Mong bv giải đáp thắc mắc giúp e, cám ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e hỏi, e muốn khám thai và theo dõi thai kì tại bv Hùng Vương, nhưng bhyt của e đang trái tuyến ( do e đk ở bv An Bình) thì khi khám thai ở bệnh viện Hùng Vương có được hưởng chế độ không ạ. E muốn khám thường, không phải khám dv ạ? Và cho e hỏi khoa khám thường ở khu nào của bv ạ, hiện e đã khám 2 lần dv rồi và muốn chuyển sang khám thường để được hưởng bhyt ạ? Mong bv giải đáp thắc mắc giúp e, cám ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e hỏi, e muốn khám thai và theo dõi thai kì tại bv Hùng Vương, nhưng bhyt của e đang trái tuyến ( do e đk ở bv An Bình) thì khi khám thai ở bệnh viện Hùng Vương có được hưởng chế độ không ạ. E muốn khám thường, không phải khám dv ạ? Và cho e hỏi khoa khám thường ở khu nào của bv ạ, hiện e đã khám 2 lần dv rồi và muốn chuyển sang khám thường để được hưởng bhyt ạ? Mong bv giải đáp thắc mắc giúp e, cám ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e hỏi, e muốn khám thai và theo dõi thai kì tại bv Hùng Vương, nhưng bhyt của e đang trái tuyến ( do e đk ở bv An Bình) thì khi khám thai ở bệnh viện Hùng Vương có được hưởng chế độ không ạ. E muốn khám thường, không phải khám dv ạ? Và cho e hỏi khoa khám thường ở khu nào của bv ạ, hiện e đã khám 2 lần dv rồi và muốn chuyển sang khám thường để được hưởng bhyt ạ? Mong bv giải đáp thắc mắc giúp e, cám ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e hỏi, e muốn khám thai và theo dõi thai kì tại bv Hùng Vương, nhưng bhyt của e đang trái tuyến ( do e đk ở bv An Bình) thì khi khám thai ở bệnh viện Hùng Vương có được hưởng chế độ không ạ. E muốn khám thường, không phải khám dv ạ? Và cho e hỏi khoa khám thường ở khu nào của bv ạ, hiện e đã khám 2 lần dv rồi và muốn chuyển sang khám thường để được hưởng bhyt ạ? Mong bv giải đáp thắc mắc giúp e, cám ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ cho e hỏi, e muốn khám thai và theo dõi thai kì tại bv Hùng Vương, nhưng bhyt của e đang trái tuyến ( do e đk ở bv An Bình) thì khi khám thai ở bệnh viện Hùng Vương có được hưởng chế độ không ạ. E muốn khám thường, không phải khám dv ạ? Và cho e hỏi khoa khám thường ở khu nào của bv ạ, hiện e đã khám 2 lần dv rồi và muốn chuyển sang khám thường để được hưởng bhyt ạ? Mong bv giải đáp thắc mắc giúp e, cám ơn ạ! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ cho e hỏi, e muốn khám thai và theo dõi thai kì tại bv Hùng Vương, nhưng bhyt của e đang trái tuyến ( do e đk ở bv An Bình) thì khi khám thai ở bệnh viện Hùng Vương có được hưởng chế độ không ạ. E muốn khám thường, không phải khám dv ạ? Và cho e hỏi khoa khám thường ở khu nào của bv ạ, hiện e đã khám 2 lần dv rồi và muốn chuyển sang khám thường để được hưởng bhyt ạ? Mong bv giải đáp thắc mắc giúp e, cám ơn ạ!

Trả lời:

(27-03-2024 11:12)

Chào bạn, khám thai BHYT phải có giấy chuyển tuyến nhé, khi không có giấy chuyển tuyến bạn có thể đăng ký khám thường tại toà nhà Cát Tường bệnh viện Hùng Vương nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác