Dạ cho e hỏi vợ e bị tử cung có vách ngăn nên khó trong việc có thai và giữ, giờ vợ e muốn cắt vách ngăn thì vợ e phải vào khoa nào để khám trước tiên ạ, e cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e hỏi vợ e bị tử cung có vách ngăn nên khó trong việc có thai và giữ, giờ vợ e muốn cắt vách ngăn thì vợ e phải vào khoa nào để khám trước tiên ạ, e cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e hỏi vợ e bị tử cung có vách ngăn nên khó trong việc có thai và giữ, giờ vợ e muốn cắt vách ngăn thì vợ e phải vào khoa nào để khám trước tiên ạ, e cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e hỏi vợ e bị tử cung có vách ngăn nên khó trong việc có thai và giữ, giờ vợ e muốn cắt vách ngăn thì vợ e phải vào khoa nào để khám trước tiên ạ, e cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e hỏi vợ e bị tử cung có vách ngăn nên khó trong việc có thai và giữ, giờ vợ e muốn cắt vách ngăn thì vợ e phải vào khoa nào để khám trước tiên ạ, e cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ cho e hỏi vợ e bị tử cung có vách ngăn nên khó trong việc có thai và giữ, giờ vợ e muốn cắt vách ngăn thì vợ e phải vào khoa nào để khám trước tiên ạ, e cảm ơn! - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ cho e hỏi vợ e bị tử cung có vách ngăn nên khó trong việc có thai và giữ, giờ vợ e muốn cắt vách ngăn thì vợ e phải vào khoa nào để khám trước tiên ạ, e cảm ơn!

Trả lời:

(29-05-2024 09:43)

Chào bạn. Bạn có thể đến bệnh viện đăng ký khám phụ khoa nhé.Khi đến vui lòng liên hệ nhân viên quầy hướng dẫn tại toà nhà Bách Hợp để được hướng dẫn cụ thể cách đăng ký khám nhé. Trân trọng

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác