Dạ cho e xin lịch khám tại khoa hiếm muộn của bác sĩ Thân Trọng Thạch ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e xin lịch khám tại khoa hiếm muộn của bác sĩ Thân Trọng Thạch ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e xin lịch khám tại khoa hiếm muộn của bác sĩ Thân Trọng Thạch ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e xin lịch khám tại khoa hiếm muộn của bác sĩ Thân Trọng Thạch ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Dạ cho e xin lịch khám tại khoa hiếm muộn của bác sĩ Thân Trọng Thạch ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương
Dạ cho e xin lịch khám tại khoa hiếm muộn của bác sĩ Thân Trọng Thạch ạ ? - Bệnh viện Hùng Vương

Câu hỏi: Dạ cho e xin lịch khám tại khoa hiếm muộn của bác sĩ Thân Trọng Thạch ạ ?

Trả lời:

(02-04-2024 18:35)

Chào bạn! Khoa Hiếm muộn bệnh viện Hùng Vương không áp dụng và thông tin lịch khám của bác sĩ bạn nhé. Nếu bạn có nhu cầu khám kiểm tra Hiếm muộn tại bệnh viện, vui lòng đến trực tiếp khoa để đăng ký khám. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá mức độ hài lòng

Bài viết khác